👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma - åk 3, Taluppfattning: additon och subtraktion.

Skapad 2017-09-13 17:10 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Grundskola 3 Matematik
Taluppfattning, addition och subtraktion - Talen 0 - 1000 - Talsortsräkning - Algoritmräkning addition och subtraktion - Växling över noll - Algoritmer med fler termer

Innehåll

Förmågor

Vi utvecklar vår förmåga att:

- formulera och läsa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

- välj och använda lämpliga matematisk metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

- föra och följa matematiska resonemang

Begrepp

Resten, talmönster, talkompisar, växla, tallinjen, hälften, minnessiffra, symmetrisk, ental, tiotal, hundratal, addition, subtraktion, term, summa, differens

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer du att arbeta i grupp, par och enskilt.

Diskutera inlärning och komma med förslag på arbetssätt.

Arbeta med att:

- bygga tal som innehåller ental, tiotal och hundratal.

- dela upp tal i ental, tiotal och hundratal.

- jämföra tal och använda likhetstecken och olikhetstecken (= , > , <).

- fortsätta talföljder från olika tal.

- räkna addition med uppställning och växling.

- räkna addition med tre termer och med uppställning.

- räkna subtraktion med uppställning och med stöd växla över noll.

- räkna subtraktion med tre termer med uppställning och växling. 

- välja räknesätt som passar för uppgiften vid problemlösning

- skriva ett matematiskt uttryck utifrån texten och räkna vid problemlösning

Bedömning

Bedömning skrev formativt enskilt och i grupp under arbetets gång samt summativt efter 1 diagnos och utvärderingstillfällen under arbetsperioden.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3