👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 läsår 2017-2018 Pluggparadiset

Skapad 2017-09-13 18:03 i Pluggparadiset Uppsala
Övergripande pedagogisk planering för svenska åk 2. Läsa - Skriva - Tala - Lyssna
Grundskola 2 Svenska
I årskurs 2 fortsätter vi att utveckla de grundläggande förmågorna i svenskämnet.Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att •formulera sig och kommunicera i tal och skrift •läsa och analysera texter för olika syften •anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang •hitta språkliga strukturer och normer •söka information från olika källor

Innehåll

Ämne - Svenska

Arbetsområde:

 • Läs- och skrivinlärning.
 • Strategier för att läsa och förstå enkla texter.
 • Strategier för att skriva enkla texter.
 • Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Språkets struktur

Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta med ämnet:

 • Vi kommer att arbeta med läromedlet "Diamantjakten" både som arbetsbok och återkommande läsläxa.
 • Vi kommer att gå till biblioteket regelbundet samt läsa kapitelböcker.
 • Vi kommer att läsa olika slags texter.
 • Vi kommer att ha högläsning.
 • Vi kommer att arbeta med strategier i läsförståelse.
 • Vi kommer att träna på att skriva meningar med stor bokstav och punkt samt med mellanrum mellan orden. Vi kommer även att titta på andra skiljetecken som frågetecken, utropstecken och kommatecken.
 • Vi kommer att träna på att skriva en läslig handstil.
 • Vi kommer att öva på stavning.
 • Vi kommer att träna på att följa skriftlig och muntlig instruktion.
 • Vi kommer att samtala och berätta om vardagliga texter för att träna på att lyssna på andra och hålla en röd tråd i berättelsen.
 • Vi kommer att träna på att redovisa muntligt, i helklass samt i mindre grupper.
 • Vi kommer att planera och skriva olika typer av texter som berättande texter, återberättande texter och faktatexter.
 • Vi kommer att titta på film.
 • Vi kommer att använda lärplattor och datorer för att läsa och skriva.
 • Vi kommer att arbeta med ämnesöverskridande teman som gynnar språkutveckling.
 • Vi kommer att söka information på nätet och källkritiskt granska denna.
 • Vi kommer att publicera egna texter på vår blogg.

 

Detta kommer jag att titta på:

Din förmåga att:

 • läsa enklare texter med flyt
 • stanna upp, läsa om och rätta dig vid behov när du läser
 • använda lässtrategier när du läser
 • kort återberätta samt svara på frågor om det du läst
 • planera ditt skrivande med hjälp av t.ex. tankekartor och skrivmallar
 • skriva så att texten är läslig för dig själv och andra
 • skriva mellanrum mellan orden
 • använda dig av stor bokstav och punkt
 • kunna stava ord som du själv ofta använder och som du ofta läser
 • kunna bearbeta din text själv och tillsammans med andra
 • skriva en text med en enkel handling
 • lyssna på andra och kunna ta instruktioner
 • berätta om saker så att andra förstår vad du menar
 • återberätta i både skrift och tal
 • resonera med andra
 • söka information ur en anvisad källa och återge denna i en enkel faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3