Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2017-09-13 18:48 i Hillängens förskola Ludvika
Att utveckla svenskt talspråk genom medvetet arbete i små språkgrupper
Förskola
När barnen går ut grundskolan, behöver de ha ett ordförråd på ca 50 000 ord för att få med sig all information de behöver i samhället. Så det gäller att träna in mycket svenska i god tid! Barnen på 2:an får möjlighet att lära ord och uttryck varje dag. Men 3 dagar i veckan har vi riktad träning i grupper; svenska genom sång, språkövningar och experiment.

Innehåll

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Var är vi?

Bakgrund/Nuläge

Många av våra barn är tvåspråkiga och kommer i första hand i kontakt med svenska den tid de är i förskolan. Andra har det som modersmål och har ett utvecklat ordförråd på svenska.

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Alla våra barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd på svenska. Vi vill ge alla en  grund att stå på, antigen det är att lära sig nog för att förstå och använda vardagliga ord och uttryck eller utveckla ett mer avancerat språk. Det långsiktiga målet är att alla ska ha språkliga förutsättningar för att lyckas med det de vill i livet.

Hur gör vi?

Förutsättningar

Beprövad erfarenhet visar att intensivträning ger bra resultat för inlärning och därför arbetar vi i små grupper vid 3 tillfällen per vecka. På Hillängen förskola har vi tillrättalagda språkpåsar för olika åldrar och nivåer och några av dessa används som inspiration och träningsmaterial. Vi arbetar med språk genom sång och musik, och här får vi även in digitalisering, samt genom experiment inom fysik, kemi och biologi.

Genom observationer och testmaterial (SIT) ser vi att nästan alla barn måste få möjlighet att träna på adjektiv, adverb, konjunktioner, pronomen och information med flera variabler, alltså sådana ord som vi inte kan se eller göra, men som är väsentliga för vår förståelse av ett språk.

 

                                                                 

 

Metod

Självklart benämner vi aktivt och uppmuntrar barnen att använda svenska språket i lek och rutinsituationer på förskolan. Dessutom arbetar vi systematiskt med olika fokus, t.ex. kläder, ord vid bord, kompisord mm.

Vi har med oss vetskapen om att träna småorden vi nämnt så ofta som möjligt under dagarna.

I EXPERIMENT utgår pedagogen från NTA-lådor och låter barnen prova på olika naturvetenskapliga arbetssätt. Här presenteras ämnesspecifika ord och uttryck, men även högfrekvente vardagsord.

I SÅNG OCH MUSIK får barnen träna svenska genom sånger och samtal om musik. De använder QR-koder för att spela upp musik från Youtube. De arbetar även med ämnesord som namn på olika instrument.

I SPRÅKÖVNING arbetar vi med titta och lyssna, säg efter, utför aktivitet och säg själv. Vi befäster ord och uttryck genom spel, lekar och böcker.

 

Dokumentation

Hur ska vi dokumentera? Dokumentation sker genom ljudinspelningar och bilder i Unikum och eventuellt affischer eller liknande som barnen väljer att producera.

Vi tittar extra på:
Vad är mest intressant för barnen? Sker den språkutveckling vi hoppas på? Om inte, vad ska vi ändra?
Vilka språkliga utmaningar ser vi?

Vårt förhållningssätt: 
Vi tror att alla barn kan och vill utveckla sin svenska och berömmer allas ansträngningar och framsteg.

 

http://www.kodknackarna.se/hitta-spraket-film-sprakutveckling-barn/

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-kan-forskolan-bidra-till-barns-sprakutveckling-1.157367

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: