Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2017-09-13 19:05 i Kärna skola Kungälv
Vårt arbetsområde inom tema vatten
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska Teknik
Visste du att du dricker samma vatten som dinosaurierna gjorde? Vad är vatten? Var finns det vatten? Hur kan vatten se ut? Detta och mycket mer kommer vi att ta reda på i det här arbetsområdet om vatten.

Innehåll

Målet med tema vatten är att du ska utveckla;

 • din förmåga att förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • din förmåga att använda ord och begrepp som vattenmolekyl, ytspänning, vattnets faser, avdunstning, kondensering, smältning och stelning
 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
 • din förmåga att skriva en enkel faktatext om vatten, med penna eller på datorn
 • din förmåga att delta aktivt i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att prata om vattnets kretslopp. 
Vi kommer att se film om vatten.
Vi läser litteratur om vatten.
Vi kommer att utföra gemensamma undersökningar.
Vi skriver faktatexter om vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: