Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puppentheater und " Das bin ich" -tyska åk 8

Skapad 2017-09-13 19:27 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Vi lär oss berätta om vår familj. Vi lär oss också berätta om vad vi gör på vår fritid
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Du kommer få lära dig att berätta om din familj, fritid och vad du gör olika dagar.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Ordkunskap
- Du kan ord för familjemedlemmar och kan presentera dem

- Du kan veckodagarna
- Du kan ord för olika hobbyer


Grammatik

-Du kan böja de regelbundna verben
- Du kan böja de oregelbundna verben vara och ha i presens
- Du kan alla artiklar; obestämda och bestämda

Hur ska vi lära oss detta?

- Läsning och översättning av texter i boken
- Arbete med uppgifter till text ("J-uppgifter"= 1,2,4,6,8,9,11,17,18). Jobba gärna med extrauppgifter om du hinner.
- Läsa på/kunna glosor både skriftligt och muntligt
- Hörövningar
- Tränar på dialoger

- Gör en dockteater

- Kontakt med tyska brevvänner
- Lekar/spel i klassrummet

Hur du får visa vad du kan:

- Muntligt och/eller skriftligt förhör av läxa varje fredag
- Prata i klassrummet
- Arbeta i klassrummet

- Inspelning av dockteater v. 41/42 (beroende på PRAO-vecka)
- Prov fredag v. 43 (läsa, lyssna, skriva)

Du bedöms på de punkter som togs upp i "Vad ska vi lära oss". Se även matris.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Das bin ich

F
E
C
A
Ordkunskap
Du kan flertalet ord men du har fortfarande vissa luckor i ordförrådet
Du har få luckor i ordförrådet, du kan de allra flesta orden.
Du har ett varierat och stort ordförråd.
Tala
Du uttalar orden begripligt Du gör dig förstådd när du pratar, du använder korta meningar Du ställer enkla frågor och svarar på dem Du kan berätta någonting
Du har ett korrekt uttal Du använder längre meningar Du skiljer på att tala artigt och vardagligt
Du uttrycker dig varierat, du kan t.ex. säga en sak på olika sätt (variation) Ditt tal låter naturligt Du pratar utförligt och sammanhängande
Skriva
Du skriver någorlunda begripligt även om det blir grammatiskt fel ibland. Du skriver enkelt med korta meningar Du skriver enkla frågor och svar på frågor
Du skriver längre sammanhängande meningar och får oftast grammatiken rätt. Du skriver en enkel sammanhängande text
Du skriver med ett varierat språk och god användning av grammatikens regler.
Läsa
Du förstår det viktigaste i texterna men du kan missa en del av helheten och detaljer
Du förstår det mesta i texterna. Du förstår ungefär helheten. Du förstår vissa detaljer
Du förstår både helhet och alla detaljer
Lyssna
Du kan urskilja ord och fraser i tydligt tal i lugnt tempo
Du förstår det mesta i tydligt tal i lugnt tempo
Du förstår både helhet och uppfattar detaljer i tydligt tal och lugnt tempo
Grammatik
Du vet reglerna för hur vanliga verb böjs i presens, samt för olika former av obestämd respektive bestämd artikel
Du kan för det mesta använda verben och artiklarna rätt.
Du använder verben och artiklarna helt rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: