Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och bråk

Skapad 2017-09-13 19:36 i Gläntanskolan Helsingborg
Vi fokuserar på sambandet mellan bråk och procent.
Grundskola 6 Matematik
I det här avsnittet kommer du att fortsätta jobba med bråk. Du kommer att få lära dig hur man beräknar t.ex. 20% av ett tal och arbeta med sambandet mellan bråk och procent.

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla förmågan att..

 • formulera och lösa problem med hjälp av dina kunskaper i matematik 
 • förstå och använda matematiska begrepp
 • veta vilka strategier och metoder som passar bäst i dina beräkningar

 

Innehåll

Du kommer att lära dig att:

 • förklara samband mellan bråk och procent
 • beräkna 10%, 20%, 25% ... av det hela
 • beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, t.ex. reapriser
 • använda strategier vid problemlösning
 • arbeta med matematiska begrepp

Arbetssätt

I detta arbetsområde har du möjlighet att nå målen genom att arbeta aktivt med de olika delarna. Vi kommer bland annat ha

 • gemensamma genomgångar
 • aktiviteter/praktisk matematik
 • enskilda uppgifter
 • lärarledda diskussioner
 • gruppdiskussioner
 • arbetspass med begreppsövningar
 • diagnos
 • prov

 

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

 • förklara samband mellan bråk och procent
 • beräkna 10%, 20%, 25% ... av det hela
 • beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, t.ex. reapriser
 • använda strategier vid problemlösning
 • förstå och använda matematiska begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Procent och bråk

Förklara samband mellan bråk och procent
Du har ännu inte visat att du kan förklara sambandet mellan bråk och procent.
Du kan med viss säkerhet förklara sambandet mellan bråk och procent.
Du kan med säkerhet förklara sambandet mellan bråk och procent.
Du kan med stor säkerhet förklara sambandet mellan bråk och procent.
Beräkna 10%, 20%, 25% ... av det hela
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper i att beräkna procent av olika helheter.
Du har grundläggande kunskaper i att beräkna procent av olika helheter.
Du har goda kunskaper i att beräkna procent av olika helheter.
Du har mycket goda kunskaper i att beräkna procent av olika helheter.
Beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper i att beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar.
Du har grundläggande kunskaper i att beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar.
Du har goda kunskaper i att beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar.
Du har mycket goda kunskaper i att beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar.
Använda strategier vid problemlösning
 • Ma
 • Ma  A 6
Du har ännu inte visat att du kan välja och använda lämpliga strategier när du ska lösa matematiska problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matematiska problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.

Matematiska begrepp

Beskriva matematiska begrepp
Kunna beskriva begrepp med hjälp av andra matematiska uttrycksformer.
 • Ma  A 6
Du har ännu inte visat att du kan beskriva olika matematiska begrepp.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt.
Beskriva matematiska begrepp på olika sätt samt visa hur de hör ihop
 • Ma  A 6
Du har ännu inte visat att du kan beskriva matematiska begrepp på olika sätt samt visa hur de hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: