👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik- De fyra räknesätten

Skapad 2017-09-13 19:38 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi träna på addition, subtraktion, multiplikation och division.....

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • veta och förstå vad likhetstecknet betyder(vågskål)
 • förstå hur addition och subtraktion hänger ihop
 • addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000, både huvudräkning och algoritmer
 • förstå hur addition och multiplikation hänger ihop
 • förstå hur multiplikation och division hänger ihop
 • multiplicera med hela tiotal(5x100, 3x200) samt tal som t.ex. 3x47, 2x536.
 • använda kort division t.ex. 84/4
 • kunna lösa och välja rätt räknesätt till problemlösningar

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att arbeta varierat med bl.a. genomgångar,ha matematikdiskussioner, träna i boken,arbeta både enskilt och med andra(EPA, använda datorn som hjälpmedel, mattespel m.m.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att lösa matematiska problem med hjälp av de mål vi satt upp för området. Jag kommer att bedöma både din muntliga förmåga att prata matematik på lektionerna men även din förmåga att lösa matematiska problem med ett skriftligt förhör.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6