👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Historia

Skapad 2017-09-13 19:57 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 2 SO (år 1-3)
I SO ingår geografi, historia, religion och samhällskunskap. Under hösten kommer vi att arbeta med forntiden i historia. Vi ska läsa första kapitlet i Mörsils sockenkrönika som berättar om 2 000 år gamla spår efter de första människorna. Vi ska se filmer, läsa, måla och titta på gamla saker. Vi gör ett dagsbesök i Glösa där eleverna får vara med i ett rollspel från stenåldern och Jamtli kommer på besök och pratar och visar föremål från forntiden. Vi ska också arbeta med religion och där pratar vi om tre stora religioner; kristendom, islam och judendom - vad är det för likheter och skillnader? Hur och varför firar vi de stora helgerna? Inom samhällskunskap har vi klassråd, kompissamtal och Grön Flagg råd. Vi pratar om demokrati och elevinflytande.

Innehåll

Undervisningen i SO ska syfta till

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3