👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och decimaltal

Skapad 2017-09-13 20:10 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Matematik
Kan det verkligen vara sant att jag får lika mycket choklad som mina bröder om jag får 1/4, storebror 25 % och lillebror 0,25 av hela??? Det vill jag se innan jag tror det!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att träna förmågan att:

 • Formulera och lösa matematiska problem som handlar om bråk, procent och decimaltal
 • Använda begrepp som hör till området
 • Förstå och förklara samband mellan bråk, procent och decimaltal

För att träna dessa förmågor behöver du kunna:
- Läsa, förstå och tolka problem och kunna använda räknemetoder för att lösa dem.
- Veta vad bråk, procent och decimaltal är och hur man skriver dem
- Kunna omvandla mellan bråk, procent och decimaltal

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • förstå och lösa problem som handlar om bråk, procent och decimaltal.
 • använda rätt ord och begrepp när du ska förklara ett problem
 • förstå och använda sambandet mellan bråk, procent och decimaltal

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med Prima Formula 5 i detta område.
Vi har gemensamma genomgångar.
Vi arbetar både enskilt och i grupp.
Vi arbetar med laborativ material, diskussioner och problemställningar.
Vi använder läroböcker, appar och spel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Bråk, procent och decimaltal

Avprickningsmatris - Bråk, decimaltal och procent

För att kunna använda bråk, procent och decimaltal i t.ex. problemlösning behöver man kunna hantera de olika sätten att skriva och kunna räkna med och omvandla dem. Ett och samma tal kan presenteras i bråkform, som decimaltal eller i procent. Ex: 1/10 = 0,1 = 10 % Dessa olika sätt att skriva egentligen samma sak på, ska du kunna bolla med fram och tillbaka.
Svårt
Du kan förstå om någon visar, men du kan inte riktigt på egen hand än
Ganska lätt
Du kan på egen hand och det blir oftast rätt
Lätt
Du kan på egen hand, ofta på flera sätt, och det blir rätt
Jämföra delar av helheter
Ex. En halv bil och ett halvt äpple är ju helt olika stora, men det är fortfarande en halv. En tredjedels pizza kan bara vara en tredjedel om de andra två bitarna är exakt lika stora också.
Använda och förklara samband bråk-procent-decimaltal
Ett och samma tal kan presenteras i bråkform, som decimaltal eller i procent. Ex: 1/10 = 0,1 = 10 % Kan du omvandla?
Förkorta och förlänga bråk
Ex. 5/10 kan man förkorta till 1/2, det är samma sak. Ex. 2/3 är samma sak som 4/6. Att förkorta och förlänga bråk är viktigt när man räknar med bråk.
Dividera med stora tal
Om du ska dividera stora tal, te.x. med många nollor gäller det att ha koll på alla nollor och lära sig hur man kan stryka dem vid uträkningen. Ex. 1000/100 = 10/1 = 10
Procent
Kunna räkna ut hur mycket t.ex. 10% är av en summa eller mängd. Kunna räkna ut hur mycket billigare något blir om priset är sänkt med t.ex. 25%