👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim 2 kapitel 1

Skapad 2017-09-13 22:10 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska
Vad handlar texten om? Hur skriver man en berättelse? Hur förbättrar jag min text i efterhand? Dessa och många fler frågor kommer du att få svar på när vi nu inleder vårt arbete i Simsalabim.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att…

 • kunna berätta med ett tydligt innehåll.
 • samtala om texters budskap.
 • använda lässtrategierna förförståelse, lyssna och förstå samt frågor på texten.
 • kunna läsa med flyt.
 • skriva med läslig handstil.
 • skriva berättande texter med tydlig inledning och tydlig avslutning.
 • bearbeta texter: punkt och stor bokstav.
 • använda alfabetisk ordning.
 • presentera en saga med tydligt innehåll.

Hur ska du få träna på ovanstående?

 • genom att lyssna till texter.
 • genom att läsa texter.
 • genom att prata om texternas innehåll med din lärkompis och i helklass.
 • genom att titta i ordlistor och öva på att slå upp ord.
 • genom att ha lärarledda genomgångar.

Vad kommer att bedömas?

Din förmåga att:

 • berätta med ett tydligt innehåll.
 • kunna skriva med läslig handstil.
 • kunna bearbeta texter.
 • kunna samtala om texters budskap

Hur kommer du att bli bedömd?

Genom självbedömning och genom fortlöpande respons av dina lärare. Vi kommer också att fylla i nedanstående matris. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Simsalabim 2 kapitel 1

Du behöver utveckla förmågan att...
Du har förmågan att...
...berätta med ett tydligt innehåll.
...kunna skriva med läslig handstil.
...kunna bearbeta texter.
...kunna samtala om texters budskap.