👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim 2 kap 2

Skapad 2017-09-13 22:13 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Svenska
En plan för vad vi kommer att jobba med ett par veckor framöver.

Innehåll

Vi kommer att jobba med:

 • att kunna berätta med ett tydligt innehåll
 • kunna använda lässtrategierna förförståelse, lyssna och förstå samt frågor på texten
 • att samtala om texters budskap
 • att läsa en text med flyt
 • att skriva läsligt
 • att skriva berättande texter med tydlig handling
 • att bearbeta texter: tydliggöra inledning, handling och avslutning
 • att skriva brev
 • utropstecken
 • muntlig presentation

Vi kommer att jobba med ovanstående genom att:

 • lyssna på sagor och diskutera sagans innehåll
 • förutspå vad en bok kommer att handla om genom att titta på bokens framsida
 • öva på hörförståelse
 • öva på läsförståelse
 • diskutera skillnaden på punkt, utropstecken och frågetecken samt öva på att använda dem
 • skriva berättelser med tydlig inledning, handling och slut
 • öva oss på att bearbeta texter och lära oss att känna igen de tre delarna (inledning, handling och slut)
 • diskutera hur man skriver brev samt öva oss på det
 • öva oss på att beskriva ett föremål i grupp
 • öva på läsflytet genom läsläxan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3