Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biets lekfulla ABC resa.....

Skapad 2017-09-14 08:43 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Biets lekfulla ABC resa.....Under flera år har barnen visat stort intresse för bokstäver. Det har blivit som "ringar på vattnet", barnen har lärt varandra.

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

 • Barnen är nyfikna på bokstäver och vilka bokstäver som finns i kamraternas namn.
 • Barnen tittar ofta på alfabetet som finns på avdelnings vägg. 
 • Skriver sitt namn på teckningar, visar och berättar. 
 • Barnen har börjat att rita teckningar till bokstavspärmen.
 • På mellanmålet pratade vi om sammansatta ord. Barnen fick också titta på bilder av sammansatta ord.
 • Barnen får höra rimord och får prova på att rimma.

      

Våra mål: Vart ska vi?

 • att barnen på ett lekfullt sätt får intresse för bokstäver och dess betydelse.
 • Föräldrarnas delaktighet.

Arbetssätt - genomförande

 • Intervjua barnen efter några veckor.
 • Vi använder oss av  inne- och utemiljön och vår närmiljö.
 • Genomförande:
 • Två "leksaksapor", en stor och en liten kommer till samlingen och visar barnen stor och liten bokstav.
 • Aporna "bor" i ett "hus", som barnen skall få vara med att möblera.
 • Barnen skall få vara med och tillverka en egen ABC bok, rita teckningar osv..
 • På  varje samling kommer vi att sjunga och leka gemensamma lekar
 • Vi kommer att dokumentera med bilder och berättelser.

UTVÄRDERING - hur blev det

Normer och värden.

Tillsammans har vi, barnen och pedagogerna samlats på samlingsmattan.

Vi har oftast börjat samlingen med en sång, ett ex. är

"Vi säljer hej till varann och tar varann i hand,

hur mår du idag, jag mår jättebra....

Vår praktikant har gjort ett stort Vänskapshjärta av papper tillsammans med barnen.

Ritat av barnens händer, sedan klippt och klistrat så att händerna format ett hjärta.

"Vi är tillsammans på Biet"

Lyssnat på barnens berättande när de ivrigt berättat vad de kan om bokstäverna.

Varit lyhörd på barnens frågor.

 

Utveckling mot målen.

Vi har försökt att på ett lekfullt sätt väcka intresse för språket, bokstäver,

rim och ramsor, rita, måla och skriva.

Så här har lärandet sett ut, det här har vi använt oss av.

 • Två "gosedjursapor" en stor och en liten med stor och liten bokstav på ryggen.
 • ABC bok med tydliga bilder, bildstöd, bokstavspärm.
 • sånger, kända och nya, Majas alfabetssånger.
 • rim och ramsor
 • vänskapslekar, samarbetslekar med hjälp av vår praktikant.
 • namnlappar
 • Bornholmslek, app
 • biblioteksböcker

 

Barnens inflytande och delaktighet.

Vi har aktivt lyssnat på barnen, och varit lyhörda på deras önskemål.

Barnen har fått turats om och hjälpts åt att leta upp aporna på Biet.

Spännande, barnen har fått ledtrådar inför letandet.

Det har varit så viktigt och betydelsefullt för barnen när deras begynnelse

bokstav visats.

Under temats gång har barnen ivrigt berättat vad de kan och vet om bokstaven.

Turats om att välja matramsa.

Lånat biblioteksböcker.

Möblerat om till en mysig läshörna.

 

Lust att lära.

Under temats gång, växer intresset och vi ser att barnen visar och berättar för

varandra om bokstäver, vad de ritat, skriver sitt namn och är nyfikna på kompisarnas

namn, hjälper varandra, ber om hjälp vid behov.

Ritar och målar teckningar till bokstavspärmen.

Spelar rim och ramsor spelet.

Några av barnen har gjort egna böcker, ritat och målat berättelser, som de sedan

fått hjälp att skriva text till.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: