👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längd och räknesätt

Skapad 2017-09-14 08:43 i Almunge skola Uppsala
Underlag för undervisning kring längd och räknesätt kap 2 Formula 4.
Grundskola 4 Matematik
Vad är längd?

Hur mätte man förr i tiden?

Hur många millimeter går det på en meter?

Vad är det för skillnad på en linje och en sträcka?

Kan man tänka på fler sätt en bara ett när man beräknar addition och subtraktion?

Vad är rimligt?

Innehåll

 

Konkretisering

Du ska kunna:
- de vanligaste längdenheterna vi använder
- omvandla mellan dessa enheter
- välja lämplig enhet
- mäta sträckor

- beräkna addition
- beräkna subtraktion
- rimlighetsbedöma dina svar
- visa tydliga lösningar och uträkningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Längd och räknesätt

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna jämföra och uppskatta längder utan linjal
Jag tycker fortfarande det är svårt
Jag känner mig ganska säker
Jag känner mig mycket säker
Kunna mäta med och avläsa en linjal
Jag tycker fortfarande det är svårt
Jag känner mig ganska säker
Jag känner mig mycket säker
Kunna välja och byta enheter (mm, cm, dm, m), t.ex. att kunna omvandla 20 cm till dm eller svara på hur många cm det går på 1 m.
Jag tycker fortfarande det är svårt
Jag känner mig ganska säker
Jag känner mig mycket säker
Kunna begreppen addition, subtraktion, summa, differens och term
Jag tycker fortfarande det är svårt
Jag känner mig ganska säker
Jag känner mig mycket säker
Ny aspekt
Kunna räkna addition och subtraktion genom huvudräkning, uppställning och mellanled Kunna uppskatta om svaret känns rimligt.
Jag tycker fortfarande det är svårt
Jag känner mig ganska säker
Jag känner mig mycket säker