👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

5-års gruppen övergripande planering

Skapad 2017-09-14 08:46 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Vi vill skapa en trygg barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, blir lyssnade på, respekteras och respekterar andra. Att barnen utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Att barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och att hantera konflikter.

Innehåll

Vad jobbar vi med?

Social kompetens

Värdegrundsfrågor

Grupp- och fantasilekar

Lek, kommunikation och samspel är en viktig del i barngruppen.

 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Att utveckla barnens lust, deras förmåga att leka och lära.

Att utveckla barnens förmåga till samspel och att hantera konflikter i leken.

Att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

Att genom den fria leken utveckla språk och kommunikation samtidigt som barnen tränar sin sociala förmåga.

Att säkerställa att alla barn kan följa enkla regler som samförstånd, turtagande och ömsesidighet i leken.

 

Hur kommer vi jobba med det?

Barnen utmanas och ges möjlighet för lek och samspel.

Pedagoger erbjuder både bestämda aktiviteter där barnen deltar efter sin vilja samt fria aktiviteter där barnen väljer sin lek på egen hand.

Pedagoger planerar och organiserar aktiviteter utifrån barnens intressen, behov samt utvecklingsområden utifrån planering.

Vi uppmuntrar barnen att använda sin nyfikenhet, fantasi och förmåga att låtsas i vardagen.

Barnen får möjlighet att själva tillämpa och skapa regler i leken.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016