👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling, varför ser våra växter och djur ut som de gör?

Skapad 2017-09-14 08:50 i Haverdals byskola Halmstad
Arbetsområde: Livets utveckling Åk5- 6
Grundskola 5 Biologi Geografi
I det här avsnittet ska du få lära dig mer om hur livet har utvecklats till det vi ser idag. Det började för 13,8 miljarder år sedan med Big Bang. Någonstans längs vägen uppstod liv, ca. 3,5 miljarder år sedan och det har utvecklades till miljontals olika arter av växter och djur. En del arter anpassade sig till ett liv på land, en del i havet andra till ett liv i luften och människans ursprung. Vi ska också läsa kort om vem Darwin var. Frågor vi kommer ställa är vilka olika parametrar spelar roll för att livet ska fortsätta och varför djuren och växterna ser ut som de gör?

Innehåll

Undervisningens mål

Mål: 

när du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • veta mer om hur livet har utvecklats.
 • förstå hur livet utvecklas hela tiden, även i dag och i morgon.
 • känna till att människan ingår i livets utveckling. 
 • känna till vem Charles Darwin var.
 • känna till varför våra växter och djur i vår närmiljö ser ut som dom gör.
 • känna till natur och kulturlandskap i vår närmiljö.
 • känna till att jordytan har förändrats, t.ex. genom erosion.
 • känna till vad en fältstudie är.

 

Det här kommer vi att arbeta med:

 • Läsa olika texter
 • Göra en fältstudie i vår närmiljö där vi tittar efter de vanligaste djur och växt arterna.
 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film
 • Samtala

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:
- hur väl du kan beskriva livets utveckling och om hur djuren har anpassat sig till olika miljöer, t.ex. hav, öken m.fl.
- hur du använder de nya ord du har lärt dig.

- hur du sammanfattar din nya kunskap med hjälp av en bild. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6