👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 5, kapitel 1

Skapad 2017-09-14 09:24 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Nu har vi kommit till Stora tal. Vi börjar med att kolla av vad ni kommer ihåg om stora tal, positionssystemet, avrundning och de fyra räknesätten. Vi kommer dessutom att arbeta med olika strategier för att lösa matematiska problem och titta på olika talsystem.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

- läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

- storleksordna samt avrunda tal

- kunna använda de fyra räknesätten och beskriva sambanden mellan dem

- bedöma rimligheten i dina svar

- kunna använda olika strategier för att lösa matematikproblem

- kunna förstå förhållandet och räkna med multiplikation och divisionstal med nollor.

- kunna med hjälp av att se mönster räkna med olika talsystem, t.ex. binära talsystemet och romerska siffror.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta praktiskt med att storleksordna tal och dela upp tal i talsorter.

Vi kommer att repetera de fyra räknesätten, sambanden mellan dem, diskutera olika sätt att göra beräkningar på samt fundera kring rimligheten i våra olika svar.

Vi ska arbeta med problemlösning och diskutera olika lösningar tillsammans, var aktiv, lyssna på andras lösningar och visa vad du kan!

Och självklart kommer du under fysmatten både träna dina kunskaper, fokuser och skapa nya hjärnceller.

Bedömning

Jag kommer bedöma vad du kan genom att

- du får svara och visar dina lösningar på de små tavlorna och på de stora gemensamma uppdragen.

- du får lösa små provuppgifter kring räknesätten

-  lyssna efter hur aktiv du är i diskussionerna när vi arbetar med problemlösning och andra matteuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6