Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och tryck

Skapad 2017-09-14 09:35 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vem var Isaac Newton? Varför står du stadigare på två ben än ett? Varför är det fel att säga att astronauter är viktlösa? Hur kommer det sig att det kan göra ont i öronen när man dyker och varför är det lättare att lyfta en stor sten under vattenytan än över? Det är några av de sakerna vi kommer att diskutera under den är perioden.

Innehåll

Vad ska du kunna?

När du har läst avsnittet kraft ska du:

 • veta vad som menas med tyngdkraft
 • veta vad som menas med en kraft och i vilken enhet man mäter den i
 • veta vad en dynamometer är
 • veta vad som menas med en motkraft
 • veta vad friktion är och kunna ge exempel när friktionen är stor och när den är liten
 • kunna förklara skillnaden mellan massa och tyngd
 • känna till begreppen tyngdpunkt och stödyta
 • veta vem Isaac Newton är
 • förstå vad som menas med tryck och kunna ge exempel på högt och lågt tryck
 • veta vad lufttryck och vattentryck är
 • Veta vad som menas med komprimerande gaser
 • veta vad ett kommunicerande kärl och ge exempel på hur det används
 • veta varför vissa föremål flyter på vatten medan andra sjunker
 • Veta vad lyftkraft är
 • känna till Arkimedes princip

 

 

Hur ska vi arbeta?

 • genomgångar och diskussioner
 • korta filmer
 • laborera och skriva rapporter
 • instuderingsuppgifter
 • avsnittet kommer att avslutas med ett prov v 50, kraft och tryck kap 6 s 110 - 119 + s 129 (friktion).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Bedömning fysik, kraft och tryck

E
C
A
Planera
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta utifrån.
Genomföra
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Drar enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Utvärdera
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet. Bidrar till att ge förslag på förbättringar av undersökningar.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet. Ger förslag på förbättringar av undersökningar.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjlige felkällor. Ger förslag på förbättringar av undersökningar och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera
Gör enkla dokumentationer av undersökningar
Gör utvecklade dokumentationer av undersökningar
Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar
Kunskaper om fysikaliska sammanhang
Har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och andra fysikaliska sammanhang. Ger exempel och beskriver med viss användning av begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och andra fysikaliska sammanhang. Förklarar och visar samband med relativt god användning av begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och andra fysikaliska sammanhang. Förklarar och visar på samband med något generellt drag med god användning av begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang, hitta samband
krafter, rörelse, hävarmar, ljud, ljus och elektricitet.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang och kopplar ihop händelser i vardagen och samhället med krafter, rörelse, hävarmar, ljud, ljus och elektricitet.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och kopplar ihop händelser i vardagen och samhället med krafter, rörelse, hävarmar, ljud, ljus och elektricitet.och visar då på förhållandevis komplexa samband.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang och kopplar ihop händelser i vardagen och samhället med krafter, rörelse, hävarmar, ljud, ljus och elektricitet.och visar då på komplexa samband.
Naturvetenskapliga upptäckter
Ger exempel och beskriver några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Förklarar och visar på samband mellan några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Förklarar och generaliserar kring några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: