👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9

Skapad 2017-09-14 09:35 i Rydsbergsskolan Lerum
Veckoplanering med uppgifter och deadlines.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Innehåll

     
     

Uppgifter

 • NP skriva feedback

 • NP skriva feedback

 • NP- feedback prata

 • Feedback Np- prata

 • Np feedback prata

 • Hörförståelse - NP- Feedback

 • Feedback- NP- Hörförståelse

 • Hörförståelse- oförberedd- feedback-

 • Feedback- La Ropa -

 • Feedback NP läsförståelse

 • Vacaciones

Matriser

M2
Moderna språk

Bedömningsmatris år 8-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Prata med andra
Du kan ännu inte använda språket för att prata med andra så att det blir ett samtal. Du kan ännu inte ställa och besvara tillräckligt många frågor för att kunna kommunicera i olika sammanhang.
Du kan delta i enkla samtal om vardagliga ämnen.
Du kan använda dig av olika sätt (strategier) för att hålla igång kommunikationen i ett samtal (t ex omformuleringar, annat ordval, frågor och kroppsspråk)
Du visar att du kan kommunicera med andra på ett mycket bra sätt. Du deltar och bidrar aktivt i vardagliga samtal. I detta ingår bland annat att du ställer frågor och använder lämpliga fraser för att uttrycka dina önskemål och känslor. Du kan använda dig av olika sätt (strategier) för att göra dig fullt förstådd i ett samtal. Du kan tala med sammanhang och har ett gott uttal . Du har ett varierat ordförråd. Du kan binda samman satser och meningar och har ett flyt i språket.
Tala
Du kan ännu inte använda språket muntligt i tillräckligt många olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara något.
Du kan muntligt berätta om dig själv och andra.
Du kan tala med sammanhang och har ett tydligt och klart uttal. Det är lätt att förstå dig.
Du kan tala med sammanhang. Du har ett varierat ordförråd. Du kan binda samman satser och meningar och har ett flyt i språket.
Lyssna/förstå
Du förstår delar av talat språk men kan ännu inte tillgodogöra dig sammanhanget.
Du kan förstå det mest väsentliga i tydligt tal i enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar om saker du känner till.
Du kan uppfatta större delen av innehållet när språket talas tydligt i måttligt taltempo. T ex förstå huvudinnehållet i TV- och radioprogram som rör ämnen som du känner till.
Du förstår innehållet när språket talas tydligt. Du kan även förstå det mest väsentliga när språket talas med dialekt.
Läsa/förstå
Du kan läsa delar av texter på målspråket men kan ännu inte tillgodogöra dig sammanhanget.
Du kan läsa och förstå enkla instruktioner, berättelser och beskrivningar.
Du kan i stort sett ta till dig innehållet i enkla texter och visa förståelse för helheten.
Du kan ta till dig innehållet i enkla texter och visa förståelse för både detaljer och helhet.
Skriva
Du kan ännu inte använda språket skriftligt i tillräckligt många olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara något.
Du kan göra dig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något.
Du kan kommunicera skriftlig begripligt och tydligt. Det gör du bland annat genom att ställa och besvara enkla frågor. Du kan skriva om vad du gör, vad du har gjort och vad du kommer att göra (nutid, dåtid och futurum)
Du kan kommunicera skriftligt klart och tydligt. Du uttrycker dig ledigt och i stort sett grammatiskt korrekt. Du har ett varierat ordförråd. Du kan binda samman satser och meningar.
Realia
Du kan ännu inte tillräckligt om levnadssätt och kulturer i målspråksländerna.
Du känner till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används.
Du känner till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används.
Du känner till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används.
Ansvar, planering, reflektion
Du har svårigheter att reflektera över din egen inlärning. Du har svårigheter med att arbeta självständigt och att samarbeta med andra. Du vet inte hur hjälpmedel ska användas för att utveckla ditt språk.
Du kan reflektera över hur din egen inlärning går till vad gäller till exempel tal och läsning. Du kan genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand. Du använder hjälpmedel för att utveckla ditt språk.
Du kan reflektera över hur din egen inlärning går till vad gäller till exempel tal och läsning. Du kan genomföra korta muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand. Du använder hjälpmedel för att utveckla ditt språk.
Du kan reflektera över hur din egen inlärning går till kan genomföra muntliga och skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand. Du använder hjälpmedel för att utveckla ditt språk.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4