👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kajutan och fordon

Skapad 2017-09-14 09:50 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Miljö, människor, djur.
Förskola
Barnen har visat ett stort intresse för olika typer av fordon. Vi ville ta tillvara på detta och utforska och lära oss mera tillsammans med barnen.

Innehåll

Varför temainriktat arbetssätt?

I läroplanen står det att det är förskolans uppdrag att:

"utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktad arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande." (s.6-7) 

 

Vart ska vi?

Vi vill erbjuda barnen många olika sätt att utforska och undersöka samtidigt som vi vill att det löper en röd tråd genom våra aktiviteter. Vi vill bland annat titta närmare på:

- vilka olika fordon som finns och hur de används.

Hur gör vi?

Genom våra observationer och vårt Kajutanråd har vi har vi märkt att barnen är intresserade av framförallt bilar och båtar.

Vi valde att inleda temat med att alla barnen fick rita varsin bil. Vi tittar också på UR.se om Johan och hans fordon. Vi kommer också utveckla förskolas miljö med till exempel en biltvätt för barnens Bobbycars. Inne på Kajutan bygger vi en bil som barnen får färdas i till nya destinationer. Vi "åker" till olika städer/platser, första veckan åker vi till någon plats som börjar på bokstaven A, nästa vecka på bokstaven b och så vidare.

 Genom att vara lyhörda och följa barnen i deras lek så kan vi planera och utmana genom bland annat i skapande av olika former (t ex bilmålning) och utforska teknik (till exempel bilbana och experiment).

Vi kommer också att:

 • Sjunga sånger
 • Digitalt: Söka information på dator och lärplatta  

Dokumentation

Vad ska dokumenteras: Barnens lärande.

Hur ska vi dokumentera? Observationer vid aktiviteter, skriva ner barnens tankar, foton, filmer.

Varför ska vi dokumentera? För att barnen ska få syn på sitt eget lärande. För att föräldrarna ska få insyn i verksamheten för att kunna påverka och för att kunna ha ett samarbete förskola - hem. Dokumentation behövs också för att personalen ska kunna utvärdera verksamheten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016