👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt - den magiska dörren

Skapad 2017-09-14 09:53 i Gemensamt Härryda Härryda
I det här projektet ska ni få arbeta med Josef Sahlins skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Den magiska dörren".
Grundskola 4 Svenska
Ni kommer att arbeta med Josef Sahlins skrivprojekt som heter "Den magiska dörren". Ni kommer att skriva en roman (bok) bestående av flera kapitel med tillhörande bilder.

Innehåll

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Följande syftesmål ligger till grund för arbetsområdet:

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att skriva berättande texter
 • din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • din förmåga att kunna ge respons
 • din förmåga att kunna ta respons
 • din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande
 • din förmåga att skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • din förmåga att måla bilder för att illustrera dina texter.
 • din förmåga att använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren" Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känslo-ord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.
 • Du får också läsa igenom dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons på texterna.

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

du kan skriva berättande texter
du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande
du kan ge respons
du kan ta respons
du kan följa en beskrivning för ditt skrivande
du kan skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev
du kan måla bilder för att illustrera dina texter.
du kan använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Uppgifter

 • Den magiska dörren - ett skrivprojekt

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska åk 4 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver olika slags texter där det finns en början, handling och ett avslut.
Du skriver olika slags texter där det finns en början, handling och ett avslut. Du skriver olika slags texter där du varierar ditt språk.
Du skriver olika slags texter där det finns en början, handling och ett avslut. Du skriver olika slags texter med ett varierat språk och tydligt innehåll.
SKRIVA
Formulera sig och kommunicera i skrift
Du korrigerar dina texter utifrån respons.
Du bearbetar dina texter till viss del utifrån respons.
Du bearbetar dina texter utifrån respons.
SKRIVA
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du stavar de flesta välbekanta ord rätt.
Du stavar oftast rätt.
Du stavar med god säkerhet.
SKRIVA
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt till viss del.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med relativ säkerhet.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med god säkerhet.
TALA
Formulera sig och kommunicera i tal
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och för samtalet framåt
Du samtalar om bekanta ämnen där du för samtalet framåt genom att ställa frågor och motivera dina åsikter.
TALA
Respons
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser olika texter med **flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och mycket gott flyt**.
LÄSA
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du gör **enkla sammanfattningar och analyser** av det du läst.
Du gör **sammanfattningar och analyser** av det du läst.
Du gör **välutvecklade sammanfattningar och analyser** av det du läst.
KÄLLKRITIK
Söka information från olika källor och värdera dessa
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för enkla resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för utvecklade resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för välutvecklade resonemang.