👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp verklighetsuppfattning ht 2017

Skapad 2017-09-14 10:05 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning

Innehåll

 

Tidsperiod:  Höstterminen 2017.

 

 

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • använda kunskaper om människa och natur,
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
 • identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

                                                        (Lgr 11)

 

 

 

 

 

Centralt innehåll:

 

  Människa, djur och natur

 

 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.

 

 

 

Tid

 

 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
 • Planering av händelser i tidsföljd och tidsåtgång för aktiviteter.

 

Rum

 

 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

 

 

 

Kvantitet.

 

 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
 • Sedlar och mynt. Hur de kan sorteras efter värde.
 • Pengars användning. Vad några vanliga varor kan kosta.
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.

 

Orsak och verkan

 

 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem, till exempel ta på jacka när det är kallt och tända ljuset när det är mörkt.
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen

 

Tekniska lösningar

 

 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

 

                                                          (Lgr 11)

 

 

 

                                              

 

 

 

Mål: Vad ska jag lära mej?     (efter elevens förutsättningar)

 

Kunna beskriva återkommande mönster i naturen

 

Kunna ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper

 

Kunna delta/berätta om några växters och djurslivsvillkor och levnadsmiljöer

 

Kunna göra observationer av dygn årstider och vädertyper

 

Kunna planera nutida och framtida aktiviteter i sin vardag

 

Kunna ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven

 

Kunna göra egna val

 

Kunna kommunicera om orsak verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen

 

Kunna identifiera/använda ord, begrepp, symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

 

 

 

 

Hur: Undervisning

 

 Eleven får tydligt bildschema för varje arbetspass så att de vet vad de ska arbeta med.

 

 

 

V. 34-51 Fortlöpande varje dag jobba med AKK. Tecken, tal, bilder, kropp, Ipad. Att eleven förstår meningen med bildschema, kunna använda det. Personalen dagligen vara förebilder i användandet. Visa rutiner för eleven återkommande under dagen samt gå till/ta fram kommunikationsmedlet när det blir fel. Hämta kommunikationsmedlet – visa eleven, så att eleven själv blir aktiv och delaktig. Kommunikationsmedlet ska alltid finnas synligt, tillgängligt!

 

Introducera veckoschema, samt olika aktivitetsscheman som tex matschema, rastschema och ”klä på sig” schema i Ipaden och kommunikationskartor. Träna på att kunna planera nutida och framtida aktiviteter i sin vardag och kunna påverka sin dag/göra egna val samt bli medveten om orsak verkan genom att jobba med Ipad Widgit Go, bildschema, kommunikationskarta och tecken vid: samlingen varje dag samt under dagens olika aktiviteter, lektioner, raster. Arbeta med Ipad/Widgit Go samt egna bildscheman.

 

När eleven kommer på morgonen tar man sin Ipad och lägger fram den.  Personalen ”läser” och går igenom dagsschemat som finns för hela dagen tillsammans med eleven.

 

V. 34-51 Vid samlingen använda Ipad och sidan: ”Idag” samt bildkarta.

 

     Tillsammans i gruppen turtagning, samspel – skicka runt Ipaden: – trycka

 

     på rätt bild för dagen, datum, månadensnamn, väder- genom att observera

 

     vädret ute, årstid, prata om temperatur - trycka på kallt, varmt, svalt…

 

     prata om hur det kändes på morgonen, prata kläder, årstid. Orsak verkan

 

     väder/ kläder.

 

     Jobba med ordningstalen 1a, 2ra, 3e….. i samband med månaden samt

 

     Begreppen igår, idag och imorgon.

 

 

 

     Ramsräkna. Sätta upp foton på varje elev och personal på tavlan. Addition

 

     och subtraktion. Vilka är här, vilka fattas, vad blir det?

 

 

 

     Gå igenom dagens schema. Planera tid, tidsåtgång, aktivitet.

 

     ”Läsa igenom” dagens lunchinnehåll i ett skrivet Widgit dokument med bild

 

      och text.

 

 

 

V. 34-51 I bänkjobbet personligt utformade aktiviteter grundade på bla. intresse.

 

       Jobba med heltalen 0-5 alt 0-15, addition. Praktiskt material/ skriva,

 

       räkna, forma siffror.

 

V. 37-51 Arbeta med materialet” Matte mus” Där kommer vi att träna

 

        matematiska begrepp på ett lekfullt sätt.

 

V. 37-51 Arbeta med våra nya sedlar och mynt. Hur ser dom ut och dess värde.

 

      

 

V. 46-51 Lägen. Träna olika lägen genom att arbeta praktiskt.

 

         Turas om att få lägeskort och placera kortet på det ställe och

 

         läge kortet visar. Korten gjorda i Symwriter.

 

         Olika lägesuppgifter i bänkjobben.

 

V. 34- 51 Observera årstiden, förändringar. 1g/v besöka vårt ”årstidsträd”

 

         Arbeta med skogens djur älg, björn, hare. Vad händer med

 

         utseende, vilka går i ide vad äter djuren osv.

 

         Observera förändringar på mark och på träd.

 

V. 35-36 Plocka in olika material från naturen och lägga i vår ”Årtidslåda”.

 

         Observera- hur ser naturen ut och skapa årstidslådan efter det.

 

V. 38-51 Prata om vad man får och inte får göra i naturen, allemansrätten.

 

V. 37   Arbeta med löv. Plocka löv namnge.

 

         Prata om hösten. Göra höstbild till bänktavlan. Arbeta med höstens

 

         färger brunt, orange, gult, rött….

 

 V. 41-42 Arbeta med svampar. Titta, observera. Göra Flugsvampar.

 

          Skriva och rita/måla flugsvamp.

 

 V.43 Jobba med höst ord/bilder i bänkjobbet.

 

 V. 45-47. Gå tipsrunda, ”Hösttema”.

 

 V. 48-49 Jobba med vintern. Besöka skogen. Titta, observera.

 

         Jobba med vinter bilder och ord i bänkjobben.

 

  V 49. Prata/läsa om första advent. Tända ljus.

 

  V. 50-51 Fira Lucia. Jobba med julen. Ha en jultemadag tillsammans med hela

 

     skolan F-6.

 

     Se film om julen - Jesu födelse.

 

Hur eleverna visar sina förmågor:

 

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

 

 

 

Bedömning: Personalen stämmer av mot Lpp samt elevens IUP. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning.

 

Stämmer varje dag av med eleven hur dagen varit samt hur eleven tycker olika aktiviteter gått. Kort/Ipad med JA/NEJ, GLAD/LEDSEN gubbe, TUMME UPP/TUMME ned. Personalen stämmer också dagligen av med varandra hur olika aktiviteter gått.

 

 

 

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedur

 

      förmåga, metakognitiv förmåga.

 

 

 

I vår LPP ingår de 5 begreppen The big 5.

 

Dels övergripande men även mer specifikt.

Förmågorna används varje dag på morgon under samlingen för att förstå dagen. Vi jobbar med analys, den kommunikativa, den begreppsliga och den metakognitiva förmågan. Genom att under samlingen samspela med varandra, lyssna till varandra, vänta på sin tur, titta och lära av varandra samt känna gemenskap och utföra en aktivitet tillsammans. Detta även genom att arbeta med dagens begreppsbild över schemat, över dagens aktiviteter.

Matriser

VEU
Mölndals stad - Verklighetsuppfattning (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9.
 • VEU   använda kunskaper om människa och natur,
 • VEU   ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
 • VEU   sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
 • VEU   reflektera över samband mellan orsak och verkan,
 • VEU   identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och
 • VEU   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven ger också exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
Eleven planerar nutida och framtida aktiviteter i sin vardag vad gäller plats, klockslag och tidsåtgång och kommunicerar om tidigare och kommande händelser.
Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
Dessutom kommunicerar eleven om objekt och deras beständighet och kan göra en enkel skiss av klassrummet och en enkel karta över skolans omgivning
Eleven kan delta i ramsräkning.
Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
Utifrån att eleven urskiljer och beskriver olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven gör egna val.
...
Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer och sorterar sedlar och mynt efter värde.
Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Eleven kan kommunicera om orsak och verkan och använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om hur olika val och handlingar påverkar naturen och om hur risker i närmiljön kan undvikas.
Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.