👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur

Skapad 2017-09-14 10:57 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Det går att hitta djur och växter högst upp i de snöigaste bergen, längst inne i de djupaste grottorna och i de hetaste och torraste öknarna. Högt, lågt, torrt, blött, varmt eller kallt spelar ingen roll. Hur det kan var så kommer du att få lära dig om i detta arbetsområde.

Innehåll

Konkreta mål

Efter det här arbetsområdet ska du kunna beskriva/förklara: 

 • varför växter ser ut som de gör
 • hur växter klarar att leva på olika ställen
 • varför djur ser ut som de gör
 • hur djur kan leva på olika ställen
 • vad en näringskedja och näringsväv är
 • fotosyntesen

Undervisning

Du kommer att få:

 • lyssna på genomgångar
 • läsa fakta och diskutera (både i grupp och enskilt)
 • svara på frågor
 • skriva texter
 • titta på filmer och bilder
 • rita näringskedjor
 • arbeta i grupp med att göra en näringsväv

Arbetet kommer att avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • ge exempel och förklara hur växter kan anpassa sig
 • ge exempel och förklara hur djur kan anpassa sig
 • ge exempel och beskriva en näringskedja och en näringsväv
 • beskriva, ge exempel och förklara hur människor är beroende av naturen
 • förklara fotosyntesen

 

Arbetet kommer att avslutas med ett prov.

 

Begrepp som vi kommer att arbeta med:

anpassning
ekologi
ekosystem
ekosystemtjänster
biologisk mångfald
näringskedja
näringsväv
producent
konsument
fotosyntesen

 

 

 

 

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  C 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6