Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2017-09-14 11:10 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi ska nu gå igenom hinduismen och buddhismen men också repetera judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Världsreligioner

Vi ska nu gå igenom hinduismen och buddhismen men också repetera judendom, kristendom och islam. Vi börjar temat med repetition där ni bland annat gå igenom begrepp och symboler för syskonreligionerna. En begreppslista i respektive religion ska läggas ut på driven under SO. Åsa och Camilla kommer ha lärarledda genomgångar om hinduismen och buddismen och detta varvas med diskussionsuppgifter och film. Examination kommer ske genom en skriftlig inlämning där ni jämför minst två (krav att hinduismen eller buddismen är en av dem) av världsreligionerna.

 

Examinationsuppgift

Ni ska skriva en text på högst 2 A-4 sidor där ni jämför hinduismen eller buddhismen men minst en av syskonreligionerna. Ni avgör själva vad ni vill jämföra. Siktar ni på högre betyg än E måste ni jämföra hinduismen eller buddismen med två av syskonreligionerna. Glöm inte att vara nyanserade i era svar.

Exempel:

·         Synen på Gud

·         Liver efter döden

·         Synen på äktenskap

·         Synen på homosexualitet

·         Skapelseberättelsen

 

·         Synen på världen 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9

Matriser

Re
Hinduism och buddhism

Rubrik 1

Nivå 1
För att ett svar ska ge belägg för nivå E ska eleven föra ett enkelt resonemang kring likheter och skillnader mellan två religioner och ger då uttryck för kännedom om centrala tankegångar. Minst en av de två religionernas läror och huvudtankar kommenteras.
Nivå 2
För att ett svar ska ge belägg för nivå C ska eleven föra ett utvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan tre religioner. Korrekt användning av några centrala begrepp. Någon (minst två) centrala likheter och någon (minst en) central skillnad mellan alla religionernas läror och huvudtankar kommenteras.
Nivå 3
För att ett svar ska ge belägg för nivå A ska eleven föra ett välutvecklat och nyanserat resonemang kring likheter och skillnader mellan tre religioner. Korrekt användning av några centrala begrepp. Några (minst två) centrala likheter och några (minst två) centrala skillnader mellan religionernas läror och huvudtankar kommenteras
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: