👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation ht17/vt18 J.P

Skapad 2017-09-14 11:17 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

 

Undervisning

Vi kommer under terminen att arbeta med olika aktiviteter som tränar kommunikation.

Vi kommer att arbeta med bokstäverna på olika vis, genom att känna igen och skapa.

Du kommer få tillgång till olika ordbilder, genom att match, ipaden och att skriva själv.

Du kommer att göra ett veckobrev där du berättar utifrån bilder vi tagit under veckan.

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation och dokumentation.

Vad:

Att känna igen bokstäverna i Jonatan.

Känna igen 3 ordbilder.

Berätta till bilder i ditt veckobrev.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9

Matriser

KOM
Kommunikation ht17/vt18 J.P

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Känna igen bokstäver
Känna igen 3 ordbilder
Berätta utifrån bilder