👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Färg och mönster på Bokmalen

Skapad 2017-09-14 11:20 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
En planering för de minsta barnen inom ämnet normer och värden.
Förskola
En planering utifrån ett temainriktat arbete om färg och mönster för de mindre barnen.

Innehåll

Mål: 

Att barnen ska få uppleva färger och mönster i olika aktiviteter.

Att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja färger och mönster. 

 

Syfte:

Vi ser att barnen visar ett intresse för färger och mönster bl a i den fria leken. Syftet är att i temat följa barnens intresse och skapa nya förutsättningar att jobba med. Vi har valt att ha ett brett tema för att kunna fånga upp alla barns intressen  i olika aktiviteter.

 

 

Detta gör vi för att nå målen: 

Vi arbetar i våra två mindre grupper, med två pedagoger i varje grupp. Beroende på aktivitet delas gruppen ytterligare, ex vid skapande.

Vi har valt boken "Knacka på" som en inledning till temat för att den innehåller både färger och mönster och den är enkel och stimulerande för barn i denna ålder. Vi kommer att läsa böcker och berätta bordssagor utifrån samma tema.

Vi ska skapa med olika färger och mönster, bygga och konstruera, leka rörelselekar där färger och mönster ingår, söka och upptäcka färger och mönster i skogen. 

Barns inflytande:

Vi ska reflektera över de olika aktiviteterna tillsammans med barnen. Vi ska använda foton vi tagit tillsammans med barnen.

Vi ser att målet är nått när:

Alla barn fått uppleva färger och mönster i olika aktiviteter.

Vi ser och hör att barnen urskiljer färger och mönster i lek och vardagssituationer.

Vad säger läroplanen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016