👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska: Thema Schule

Skapad 2017-09-14 11:28 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Skola-Schule
Grundskola 1 Modersmål
De första veckorna i årskurs 1 pratar vi om skolan: Vad gör man i skolan? Vad gillar du bäst? Finns det något du gillar mindre bra? Vad gör du på rasterna? Och hur ser din skolväg ut? Vi fortsätter att jobba med det tyska alfabetet, tränar att skriva ord och korta meningar och börjar med bokstavskombinationerna ei, au, eu, sch, ch.

Innehåll

 1. Der erste Schultag

Wir schauen uns ein paar Bilder zum Thema Schule in deutschsprachigen Ländern an. Was siehst du auf den Bildern?

Wir lesen den Text ”Anna kommt in die Schule”. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Schultag? Wie war das?

Was gefällt dir in der Schule am besten? Was gefällt dir nicht so gut? Schreibe und male.

Schreibübung Schulwörter.

 

 2.      In der Schule

Wir spielen ein Memory mit Schul-Wörtern.

Was macht ihr alles in der Schule? Was macht dir am meisten Spaß?

Schreibübung „In der Klasse“ und ”Hausaufgaben”.

 

 3.      In der Pause

 Was macht ihr in der Pause?

 Wir lesen den Text ”Pause” und schauen die Bilder an.

 Schreibübung "In der Pause" und ”Auf dem Schulhof”.

 

 4.      Auf dem Schulweg

 Wie kommst du zur Schule? Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto oder mit dem Bus? Was siehst du alles unterwegs?

 Wir lesen den Text ”Schulwege” und schauen die Bilder an.

 Schreibübung ”Auf dem Schulweg”, ”Mein Schulweg” und ”Links oder Rechts”.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Min skola

Kvalité I
Kvalité II
Kvalitè III
Kvalité IV
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor 0 Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Muntlig interaktion/produktion
Eleven deltar i enkla Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och satsmelodi i jämförelse med svenska
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder