Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska: Tema Mat

Skapad 2017-09-14 11:30 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 2 Modersmål
Under dessa veckor jobbar vi kring ämnet mat. Vi tar upp olika mattraditioner i Sverige och Tyskland och ska förstås även smaka på det ena eller andra själva.

Innehåll

Lektion 1: Mat

 • Muntligt: Känner du mat som är typiskt tysk eller typsikt svensk? Har du ätit mat i Tyskland som du aldrig sett i Sverige? Vad tycker du om för mat?
 • Hörförståelse: Vi tittar på filmen "Wie kam das Wiener Schnitzel zu seinem Namen".
 • Muntligt: Eleven svarar på frågor om filmen.
 • Skriftlig produktion: Skriv och rita din favoritmat

Lektion 2: Recept

 • Hörförståelse: Låten "Backe, backe Kuchen".
 • Muntligt: Vilka kak-ingredienser nämns i texten? Några ord är gammaldags, vad betyder de?
 • Skriftlig produktion: Skriv upp kak-ingredienserna!
 • Muntligt: Vilka informationer behövs i ett recept?
 • I Tyskland och Sverige används olika mått i recept. Känner du till de? Vi samlar vilka mått det finns.
 • Uppgifter "Domino Mengenangaben" och "Rezepte schreiben"

Lektion 3: Bröd

 • Muntligt: I Tyskland, Österrike och Schweiz finns det andra sorters bröd än i Sverige. Vilka sorters bröd känner du till? Vilka gillar du bäst? Tycker du bättre om tysk eller svensk bröd?
 • Hörförståelse: Vi tittar på en film om bröd i Tyskland
 • Läsförståelse och skriftlig produktion: Text "Vad är fullkorn" och frågor om texten.
 • Vad heter de olika sädeslag på svenska och tyska? Vi samlar och skriver upp.
 • Bröd-test! Vi smakar på olika typer av bröd och bedömer de i en tabell.

Lektion 4: Äpplet och hälsan

 • Vi tittar och smakar på ett äpple och skriver upp så många adjektiv som möjligt som beskriver äpplet.
 • Skiftlig produktion: Eleven skriver upp alla adjektiv i en tabell och hittar deras komparativ- och superlativformer.
 • Arbete med ordbok: Eleven får en lista med svenska ord kring ämnet mat och ska översätta de till tyska med hjälp av ordboken.
 • Vi klipper och klistrar en mat-pyramid: Vad ska man äta mycket och mindre av?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: