Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-09-14 11:49 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
VI ska under ca 6 veckor ägna oss åt SO och arbeta med arbetsområdet "Lag och rätt" Vi kommer att läsa, lyssna på genomgångar av läraren, ställa frågor och diskutera, samt se på film om hur en rättegång går till.

Innehåll

I det här arbetsområdet ska du få tillfälle att lära dig följande:

-

  • Skillnaden mellan normer regler och lagar och hur norm kan bli lag
  • Lagar och regler som styr rättssystemet, samt kopplingen till mänskliga rättigheter
  • Vilka myndigheter som ingår i rättssystemet och hur de arbetar med att utreda brott och säkerställa tryggheten för alla som bor i Sverige.
  • Orsaker och lösningar till kriminalitet
  • hur kriminalitet och våld påverkar brottsoffer och det samhälle vi lever i och tvärt om 
  • Hur kriminalvården arbetar mot brottslighet.
  • nya begrepp/ord som gör det möjligt för er att förstå och prata om brottslighet.

 

 

 

 

 

Matriser

Förmågor

Rubrik 1

De förmågor du arbetar med att utveckla och som visar de kunskaper du har i arbetsområdet
Under utveckling
Nivå 1 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Att kunna: - förklara orsaker och konsekvenser - jämföra fördelar och nackdelar - se på saker och ting ur olika perspektiv - se hur saker är lika och olika - förklara hur olika saker hänger ihop
Är på väg att utvecklas
Du kan, med viss hjälp, använda dig av analysmodellen, samt kan skriftligt och muntligt visa upp grundläggande analysförmåga
Du kan använda dig av analysmodellen, samt kan skriftligt och muntligt visa upp relativt väl utvecklad analysförmåga
Du kan självständigt, utan hjälp, använda dig av analysmodellen och kan skriftligt och muntligt visa upp en mycket väl utvecklad analysförmåga
Kommunikativ förmåga
Att kunna: -berätta vad man tycker så andra förstår -uttrycka egna åsikter -samtala, resonera och diskutera -framföra och bemöta argument med åsikter byggda på fakta
Är på väg att utvecklas
Du kan på ett grundläggande sätt, med viss hjälp, kommunicera din förståelse av de kunskaper som tas upp i arbetsområdet
Du kan relativt väl kommunicera din förståelse av de kunskaper som tas upp i arbetsområdet
Du kan kommunicera dina kunskaper inom arbetsområdet mycket väl.
Begreppsförmåga
Att kunna använda dig av de nya ord du möter på rätt sätt i olika sammanhang
Är på väg att utvecklas
Du kan på ett grundläggande sätt använda de begrepp som förekommer inom arbetsområdet
Du kan relativt väl använda de begrepp som förekommer inom arbetsområdet
Du kan använda dig mycket väl av de begrepp som förekommer inom arbetsområdet
Informationshantering
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
Är på väg att utvecklas
Du kan på ett grundläggande sätt, med viss hjälp, hantera och granska information
Du kan på ett relativt väl sätt hantera och granska information
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt granska och hantera inormation
Metakognitiv förmåga
Att välja det bästa sättet för att göra något för att nå bästa resultat Att våga testa sig fram och våga ändra sig om det visar sig att något är fel. Att kunna bedöma sin egen och andras insatser.
Är på väg att utvecklas
Du kan på ett grundläggande sätt bedöma om den återkoppling du får från klasskamrater kan användas för att utveckla din analys. Du kan ge enkel grundläggande återkoppling till dina klasskamrater.
Du kan relativt väl bedöma om den återkoppling du får från klasskamrater kan användas för att utveckla din analys. Du kan ge relativt väl utvecklad återkoppling till dina kompisars analys
Du kan bedöma mycket väl bedöma om den återkoppling du får från dina klasskamrater kan användas till att utveckla dina klasskompisars analys. Du kan även ge dina klasskompisar mycket väl utvecklad återkoppling på deras analys.

Lag och rätt

1
Har ej grundläggande kunskaper om detta
2
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
3
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
4
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Samhällskunskap
  • Sh
Har ej grundläggande kunskaper om detta
Eleven beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Samhällskunskap
Har ej grundläggande kunskaper om detta
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala och rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Samhällskunskap
Har ej grundläggande kunskaper om detta
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Samhällskunskap
Har ej grundläggande kunskaper om detta
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Samhällskunskap
Har ej kunskaper om detta
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: