Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music project

Skapad 2017-09-14 12:08 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 7 Engelska
Vi läser om och lyssnar på engelsk musik. Det mynnar ut i en presentation om en artist/grupp/musiker som du själv väljer.

Innehåll

Music project

 

For the next couple of weeks we will be working on a music project. You will be working in pairs. Choose a singer, a group or some special kind of music that you would like to work with.

 

The project will include:

• Introduction

Why did you choose this particular group/singer/music?

What makes them special?

What is your opinion about the group/singer/music?

 

• Facts about the group/singer/music you have chosen.

 For example: history, cds, videos, group members, concerts etc.

 

• A song

Pick one song sung by the group/singer/typical for the music and translate the lyrics into Swedish

(or English if it’s a Swedish song).

 

• Analyze the lyrics. (Your thoughts about it can’t be wrong!)

What happens in the song?

Why do you think the song is written?

What does the singer want to say?

 

• Wordlist

Include a wordlist with at least 15 words you have learned by working with the lyrics (and the project.)

 

Your research leads up to a presentation of your project to the class. Try to really work on the presentation and be as creative as possible, make it fun! See it as if you are to hold a five-minute lesson in music for your class, try to teach them something! (The presentation should be about five minutes long.)

 

Deadline and presentations: 4/10  

 

Have fun and good luck!

 

 

Kriterier muntlig presentation av musikprojektet

 

Innehåll:

F – omöjligt att förstå elevens genomgång

E – eleven uttalar sig utan allt för stor tveksamhet, läraren behöver förtydliga

C – eleven förklarar så att alla förstår

A – eleven har en tydlig disposition, kan argumentera och förklara

 

Kontakt med åhörarna:

F – ingen

E – lite kontakt, tittar mest på en kompis/läraren

C – Bra kontakt

A – Framträder engagerat och har mycket god kontakt med åhörarna

 

Tydlighet:

F – ej så pass tydlig att man kan följa med i redovisningen

E - uttrycker sig tydligt och begripligt

C - uttrycker sig tydligt och begripligt

A - uttrycker sig väldigt tydligt och begripligt för att nå fram till klasskamraterna

 

Sammanhang:

F – genomgången är inte sammanhängande

E – genomgången är i huvudsak sammanhängande

C – genomgången är klart sammanhängande

 

A – genomgången har en tydlig och bra disposition

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: