Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkriktighet, satsdelar och ordklasser (sva)

Skapad 2017-09-14 12:21 i Förberedelseenheten Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med språkets struktur gällande stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Undervisning

Varje område, d.v.s. språkriktighet, satsdelar och ordklasser, kommer vi att fokusera på under ett par veckors tid under läsåret.
Vi kommer att ha genomgångar och arbeta med övningsuppgifter.

Bedömning

Vi kommer att avsluta varje område med ett test. Vi kommer dessutom att bedöma era texter fortlöpande under terminen/läsåret och bedömer då er förbättring i att följa svenska skrivregler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Språkriktighet, satsdelar och ordklasser

Språkriktighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skiljetecken
Försöker använda skiljetecken.
Använder skiljetecken i huvudsak korrekt (punkt, utropstecken, frågetecken och kommatecken).
Använder skiljetecken korrekt.
Använder skiljetecken korrekt och med variation. Ev. något fel.
Stor/liten bokstav
Försöker skilja mellan stora och små bokstäver.
Försöker skilja mellan stora och små bokstäver, i huvudsak korrekt.
Använder stor/liten bokstav i stort sett korrekt. Några fel.
Använder stor/liten bokstav helt korrekt. Eventuellt något fel.
Avstavning och förkortning
Försöker avstava och förkorta. Klarar några stycken.
Avstavar och förkortar i huvudsak korrekt.
Avstavar och förkortar i stort sett korrekt.
Avstavar och förkortar korrekt. Eventuellt något fel.
Särskrivning/sammanskrivning
Försöker skilja mellan särskrivning och sammanskrivning.
Klarar säkskrivning och sammanskrivning i huvudsak korrekt.
Klarar särskrivning och sammanskrivning i stort sett korrekt.
Använder särskrivning och sammanskrivning korrekt. Eventuellt något fel.

Satsdelar
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Subjekt och predikat
Du visar inte tillräckliga kunskaper och behöver därför repetera satsdelarna igen.
Du visar tillräckliga kunskaper kring dessa två satsdelar.
Du visar goda kunskaper kring dessa två satsdelar.
Direkt objekt och indirekt objekt
Du visar inte tillräckliga kunskaper och behöver därför repetera satsdelarna igen.
Du visar tillräckliga kunskaper kring dessa två satsdelar.
Du visar goda kunskaper kring dessa två satsdelar.

Ordklasser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att identifiera och dela in ord i ordklasser.
Du kan ta ut något eller några efterfrågade ordklasser i en text.
Du kan ta ut en del efterfrågade ordklasser i en text.
Du kan ta ut alla efterfrågade ordklasser i en text, eventuellt något fel.
Verb
Du kan ta tema på några verb och böja några verb i verbets olika tempusformer. Du kan namnet på några tempusformer.
Du kan ta tema på en del verb och böja några verb i verbets tempusformer. Du kan namnet på de flesta tempusformer.
Du kan ta tema på alla verb och böja alla verb i verbets tempusformer, eventuellt något fel. Du kan namnet på alla tempusformer.
Adjektiv
Du kan komparera några adjektiv.
Du kan komparera de flesta adjektiv.
Du kan komparera alla adjektiv, eventuellt något fel.
Obestämd form/bestämd form och numerus
Du kan obestämd/bestämd form på några substantiv. Du kan även bestämma numerus på några substantiv.
Du kan de flesta obestämda/bestämda formerna på substantiv. Du kan även bestämma vilket numerus de flesta substantiv har.
Du kan i stort sett obestämd/bestämd former på alla substantiv. Du kan även bestämma vilket numerus alla substantiv har. Du har eventuellt något fel.
Pronomen
Du kan några pronomen, de flesta tillhör personliga pronomen.
Du kan en del pronomen, även en del prossessiva-, relativa- och kvantitativa pronomen.
Du kan alla pronomen, eventuellt något fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: