Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt

Skapad 2017-09-14 12:24 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Under året ska du få lära dig om våra årstider och vad som händer med växter och djur.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Hur hänger årstidväxlingarna ihop med våra växter och djur. Vad är en nedbrytare och många fler frågor ska vi finna svaret på.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Du ska få lära dig om hur man delar in året i årstider och månader. Du ska få lära dig om hur naturen förändras under ett år. Du ska också få lära dig om några djurs och växters livscykler och hur de lever och ser ut under de olika årstiderna.

Mål

Du ska kunna namnge några;

 • växter i närmiljön
 • djur i närmiljön

Du ska kunna berätta om;

 • några växters livscykler
 • några djurs livscykler
 • enkla näringskedjor 
 • förändringar i naturen under året
 • hur djur och växter anpassar sig till naturens förändringar

Du ska kunna göra enkla;

 • fältstudier
 • undersökningar om naturen
 • observationer om naturens växlingar

Du ska kunna sortera;

 • växter efter deras egenskaper
 • djur efter deras egenskaper

Du ska känna till att jorden, solen och månen påverkar varandra så att vi får årstidsväxlingar

 

Arbetssätt

Du kommer att;

 • göra fältstudier
 • lyssna på genomgångar
 • se på faktafilmer
 • läsa faktatexter
 • delta i gemensamma reflektioner 

 

Redovisningsform

Du ska få redovisa genom att;

 • skriva faktatexter
 • göra bilder
 • redovisa muntligt 

Bedömning

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med året kommer vi bedöma din förmåga att;

Namnge några;

 • växter i närmiljön
 • djur i närmiljön

Berätta om;

 • några växters livscykler
 • några djurs livscykler
 • enkla näringskedjor 
 • förändringar i naturen under året
 • hur djur och växter anpassar sig till naturens förändringar

Göra enkla;

 • fältstudier
 • undersökningar om naturen
 • observationer om naturens växlingar

Sortera;

 • växter efter deras egenskaper
 • djur efter deras egenskaper

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: