Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIS (PA)

Skapad 2017-09-14 12:28 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
FRitids I Skolan På fritids tränar barnen sina sociala förmågor genom vardagliga situationer och styrda aktiviteter så som samarbetsövningar och värdegrundslekar. Barnen tränar också sina estetiska och praktiska förmågor. Detta är viktiga kunskaper som även kan lyftas in i skolan.

Innehåll

Hej!

Under läsåret 17/18 ska barnen fortsätta träna sina sociala och estetiska förmågor precis som förra året, men PA har döpts om till FRIS (Fritids i skolan). 

Jag utgår från barnens önskemål till att börja med. De har önskat allt från att rita och pyssla till att bygga och spela teater. Dessa aktiviteter går att kombinera med samarbets- och värdegrundsövningar. Sådana övningar kan förebygga en stark sammanhållning, en gemenskap, empati och förståelse för varandra. 

 

Mvh,

Mim

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: