Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur Spindeln ht-17-vt-18

Skapad 2017-09-14 12:31 i Pysslingen Förskolor Hinden Pysslingen
Vi arbetar för att aktivt i vardagen uppmärksamma och uppmuntra de olika kulturer som våra barn kommer ifrån samt vilka länder barnen besökt.
Förskola
Kultur, språk och traditioner.

Innehåll

Mål

Målet är att barnen ska bli medvetna om att det finns olika kulturer, språk och traditioner. Vi använder svenska som vårt gemensamma språk, men strävar efter att skapa en förståelse för olika språk och kulturer.
Alla barn ska känna en trygghet i sin identitet och i sin kultur. 

Metod

Vi samtalar och utforskar tillsammans med barnen om olika nationaliteter och traditioner.  
Vi uppmuntrar barnen att berätta för kamraterna hur man säger t.ex hej eller räknar på deras eller föräldrarnas hemspråk eller i de länder de besökt på en semester. Vi uppmärksammar flaggor från de olika länderna samt använder oss av karta för att tillsammans se var länderna ligger.

Fågeln Arne skickar brev från olika delar i världen med små uppdrag till barnen.

Vi använder också litteratur från bokbussen för att öka barnens medvetenhet om olika kulturer.

Vi ser att målet är nått när

Barnen visar intresse för andra kulturer samt känner sig trygga i att delge sina kamrater deras nationaliteter och upplevelser från andra länder. 

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: