Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, Rörö skola

Skapad 2017-09-14 12:44 i Rörö skola Öckerö
LPP för Rörö skola
Grundskola 4 – 6 Svenska
På lektionerna i svenska kommer vi att arbeta med läsförståelse, ha bok -och textsamtal. Vi kommer att skriva olika slags texter.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Matris svenska åk 4-6, Öckerö Norra rektorsområdet

E
C
A
Läsa
Du kan läsa enkel barn- och ungdomslitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkel barn- och ungdomslitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkel barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med god koppling till sammanhanget.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Skriva
Du kan skriva berättande texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva berättande texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva berättande texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Du kan skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar med en enkel handling.
Du kan skriva berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar med en utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar med en välutvecklad handling.
Du kan skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med ganska tydligt innehåll och fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva faktatexter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Du kan använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du kan använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord som hör till ämnet.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ord som hör till ämnet.
Du kan använda till exempel bild eller musik till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att förstärka texters budskap.
Du kan använda till exempel bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du kan använda till exempel bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och språk.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Du kan använda andras synpunkter för att bearbeta texter så att dessa blir tydligare och bättre på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda andras synpunkter för att bearbeta texter så att dessa blir tydligare och bättre på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda andras synpunkter för att bearbeta texter så att dessa blir tydligare och bättre på ett väl fungerande sätt.
Tala och samtala
Du kan samtala om egna och gemensamma upplevelser, t ex uttrycka åsikter kring en film/bok/händelse, på ett sätt som upprätthåller samtalet till viss del.
Du kan samtala om egna och gemensamma upplevelser, t ex uttrycka åsikter kring en film/bok/händelse, på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om egna och gemensamma upplevelser, t ex uttrycka åsikter kring en film/bok/händelse, på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redovisningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och med viss anpassning till uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redovisningar med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med relativt god anpassning till uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redovisningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med god anpassning till uppgiften.
Språk i Sverige och Norden
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige.
Du kan ge exempel på minoritetsspråk i Sverige.
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (dialekter).
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (dialekter).
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan (dialekter).
Du kan ge exempel på tydliga skillnader och likheter mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på tydliga skillnader och likheter mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på tydliga skillnader och likheter mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: