Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i geografi i klass 7b, 7c och 7e

Skapad 2017-09-14 12:57 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola F – 9
Arbete med jordklotet. Där kartor, klimat och vegetation utgör viktiga delar.

Innehåll

Pedagogisk planeringI detta arbetsområde ska du utveckla kunskap i de ämnesförmågor som markerats med punkt i tabellen. Du kan visa olika grad av kunskap vilka synliggörs i tabellen under dessa förmågor. Vi kommer under arbetsområdet att träna på dessa olika nivåer så att du förstår vad som krävs för att nå ett visst betyg i slutet av terminen.Kunskapskrav i ämnet geografi, för nuvarande arbetsområde, med gällande förmågor i ämnet, som har markerats med punkt:

 

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,


 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,


Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 

 

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,

 

 

.Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

.

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,


 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

 

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 

 

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

 

Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,


 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,


Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

 

 

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.Konkreta mål för arbetsområdet:

 

 • Du ska kunna använda en kartbok för att benämna en plats med position utifrån kartans gradnät

 • Du ska kunna hitta en ort i kartboken utifrån ett register

 • Du ska repetera och utveckla kunskap runt olika begrepp som är av betydelse för att föra resonemang om kartor, klimat och vegetation

 • Du ska kunna använda centrala begrepp som behövs för att samtala/resonera om kartor, klimat och vegetation

 • Du ska kunna använda centrala begrepp som behövs för att samtala/resonera om vegetationszoner

 • Du ska kunna sätta ord på jordklotets rörelse runt solen och koppla samman detta med klimat i olika delar av världen

 • Du ska kunna använda tabeller, diagram eller kartbilder för att synliggöra kunskap om kartan,  klimat och vegetation

 • Du ska utveckla kunskap om var vi hittar jordens öknar, orsaker till öknar och det som är utmärkande för öknar

 

Centrala begrepp som du ska använda finns t ex i anteckningar v 34, men också i texten om klimat och vegetationszoner, den som vi använt i so rummet. Jag lägger ut en begreppslista med för uppgiften användbara begrepp, inför examinationsuppgiften vecka 38

 

Examinationsuppgift

 

 • Välj och föreslå ett område på jordklotet som du vill analysera

 • Få området godkänt av mig innan du börjar

 • Kopiera in en tydlig  kartbild på området, eller rita av

 

 • Välj tre platser i ditt valda område som du också tar ut position för, utifrån kunskap om  jordklotets gradnät

 • Synliggör vilka vegetationsområden som finns i ditt valda område

 • Synliggör vilka klimattyper som finns i ditt område

 • Synliggör var människorna i ditt område gärna bor och lägg fram resonemang som bygger på kunskap, om tänkbara orsaker till att man väljer att bo just där

 • Synliggör vad man odlar i ditt område och försök att komma på orsaker till att människor väljer att odla det man gör. För fram orsakerna i resonemang med passande centrala begrepp

 • För resonemang om orsaken till att det förekommer visst klimat och vissa vegetationsområden. Kom ihåg att lyfta in begrepp av betydelse för ditt resonemang

 • Använd begrepp i dina resonemang som är av betydelse för klimat och vegetation. Detta med tanke på att visa så mycket som möjligt av din kunskap

 

Tänk på att jag är till för att stötta och hjälpa. Arbetar du fokuserat så kan du visa mig vad som är svårt. Ser jag vad du kan så ökar mina möjligheter att stötta. Det kan jag göra genom att ställa frågor eller visa var du kan läsa eller något annat passande stöd.

 

Om jag är osäker på att du kan det du lämnat in till mig så kommer jag att ställa frågor till den kunskap du presenterat. En sådan osäkerhet kan jag känna om en elev visat lite process på lektionstid. Måluppfyllelsen kommer att bedömas utifrån de uppräknade områdena i kombination med den inlämnade uppgiften.

 

När du arbetar med din examinationsuppgift ska du delvis använda lektionstid och delvis läxtid. På lektionstid kan jag hjälpa dig och det är därför bra om du kommer förberedd om det känts svårt när du arbetat hemma. Sätt ord på när det blir problem.

 

När? Lektionstid under v 38 och v 39, samt på din fritid, d v s en läxa utifrån din önskade måluppfyllelse, se tabellen överst i planeringen.

 

Inlämning fredagen i vecka 39Källor till kunskap som vi använt oss av:

 

 • Genomgångar på lektionen, se classroom, anteckningar v 34

 • So-rummet, naturgeografi, läs mer öppnas så att all text synliggörs

 • Filmer på so-rummet där det finns tillgång till genomgång av gradnätet och hur man tar ut kartposition

 • Kartbok, vi har tittat tillsammans, men du kan få hjälp om du är osäker när du ska söka själv efter något i ditt område

 • Gleerups digitala lärobok, i geografi, så fort vi får tillgång till den

 • Filmen från sli.se, Jordens öknar

 • Lektionsdiskussioner i samband med filmen Jordens öknar (lägger ut en kortare sammanfattning om orsaker till öknar, var de finns och typiskt för öknar på classroom

 

Hoppas du satsar på en för dig hög måluppfyllelse! Jag blir glad om du satsar på framtiden.

 

Mvh Maria

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: