Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkningsstatistik

Skapad 2017-09-14 13:12 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi

Innehåll

Mål

Att förstå hur olika länder och världsdelar påverkas av ekonomiska och samhälleliga förutsättningar
Att förstå relevanta begrepp inom geografi och samhällskunskap


Arbetets innehåll
Eleven arbetar till största del i verktyget Gapminder, både gemensamt som klass och mindre grupper, men även självständigt arbete.
Eleven besvarar frågeställningar, både enklare och mer djupdykande sådana.
Andra exempel, till exempel illustrationer eller diskussioner används för att öka förståelsen för samband mellan exempelvis medelinkomst och medellivslängd.


Redovisning
Arbetet redovisas i slutet av området genom att besvarade frågor skickas in till undervisande lärare.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Sh  E 9
  • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
    Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: