Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia

Skapad 2017-09-14 13:28 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 8 Engelska
Vi jobbar med Australien - lär oss om dess historia, läser texter och lyssnar till olika medier.

Innehåll

What are you supposed to learn during this project?

□ about Australian geography

□ animals

□ history

□ Australian English

□practice to understand and express yourself in English

 

□ tala, skriva, läsa, lyssna, realia

 

Tasks:

Lyssna:

□ chapter 2a and 2b

 

□ Crocodile Dundee

 

Skriva:

□ Write a summary of the film

□ write a review that recommends people to see I t or not to see it

□ write about 2-4 scenes that you comment on

□ write 1-2 pages on the computer size 12

 

 

Läsa och tala:

□ Find facts about an Australian animal

□ city

□ history

□ instrument

□ other thing you might think of

Present it to the class by doing a power point. Use pictures or clips from youtube.

 

 

 

Matriser

En
Australia

Övergripande matris Australientema

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Deltagande på lektionstid
Når för närvarande ej kunskapskraven
Du har deltagit i alla moment under arbetets gång
Du har visat goda kunskaper i engelska och deltagit i alla moment under arbetets gång
Du har visat mycket goda kunskaper i engelska och deltagit i alla moment under arbetets gång.
Ny aspekt
Muntlig aktivitet på lektionerna
Når för närvarande ej målen
Du har deltagit muntligt i den mån du kunnat på lektionerna
Du har i stor utsträckning deltagit i muntliga aktiviteter på lektionerna och visat förståelse för det engelska språket.
Du har i stor utsträckning deltagit i muntliga aktiviteter på lektionerna och visat på vidd och förståelse för det engelska språket.
Ny aspekt
Förstå skrivna texter
Når för närvarande ej målen
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helhet och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Redogöra, kommentera och agera efter att ha lyssnat till skrivna texter.
Når för närvarande ej målen
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Muntlig redovisning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny aspekt
Innehåll Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Når för närvarande ej målen
Begripliga men enkla meningar Röd tråd finns delvis Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Talar med sammanhang Röd tråd finns Uttrycker egna tankar och känslor Bra balans mellan detaljer och helher
Talar med sammanhang, ledigt och personligt En tydlig röd tråd finns Fylligt och välbeskrivet innehåll
Ny aspekt
Uttal Intonation
Når för närvarande ej målen
Uttalet är begripligt Uttalet närmar sig språkområdets intonation/accent Svensk intonation
Uttalet är klart och tydligt Bra intonation/accent
Uttalet är väldigt nära eller specifikt för språkområdets intonation/accent
Ny aspekt
Ordförråd
Når för närvarande ej målen
Ordförrådet är enkelt Kan använda enkla fraser
Ordförrådet är aktivt och någorlunda varierat Ordförrådet är anpassat till ämnet
Ordförrådet är utvecklat och varierat Ordförrådet är väl anpassat till ämnet
Ny aspekt
Språkriktighet Meningsbyggnad Grammatik
Når för närvarande ej målen
En del fel som är störande, dock inte förstörande Behärskar tempus till viss del
Relativt god grammatisk korrekthet Få fel Behärskar tempus till stor del
God grammatisk korrekthet Ytterst få fel Behärskar tempus väl
Ny aspekt
Stategier Synonymer Omformuleringar Kroppsspråk Ögonkontakt
Når för närvarande ej målen
Använder någon strategi, lite ögonkontakt och kroppsspråket är något ansträngt
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera. Håller ögonkontakt och har en avslappnad framtoning.
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera. Håller god ögonkontakt genom hela redovisningen och har en mycket avslappnad stil.

Skriftlig bedöming Crocodile Dundee

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny aspekt
Crocodile Dundee
Når för närvarande ej målen
Du har utfört de skriftliga moment som krävs
Du har utfört de skriftliga moment som krävs och visat på goda skrivkunskaper
Du har utfört de skriftliga moment som krävs och visat på mycket goda skrivkunskaper
Ny aspekt
Skrivaförmåga
Når för närvarande ej målen
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar. Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd. Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar. Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd. Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd. Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Ny aspekt
Skriva
Når för närvarande ej målen
Du visar att du kan skriva en uppsats med bra flyt
Du visar att du kan skriva en uppsats med bra flyt, varierat språk och att han/hon kan resonera kring valda bitar av filmen
Du visar att du kan skriva en uppsats med bra flyr, idiomatiska uttryck och du kan resonera kring valda bitar av filmen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: