Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katthult- planering, analys och utvärdering

Skapad 2017-09-14 14:27 i Torna Hällestads förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Här samlas avdelningens SKA arbete. Det är planering, reflektion och utvärdering.

Innehåll

Här samlas avdelningens SKA arbete. Det är planering, reflektion och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

  • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: