Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 med Mattedetektiverna 2A

Skapad 2017-09-14 14:50 i Skinnefjällsskolan Härryda
Matematik med utgångspunkt i Mattedetektiverna 2A
Grundskola 2 Matematik

Mattedetektiverna behöver vår hjälp att lösa olika uppdrag. För att kunna hjälpa dem lär vi oss olika begrepp och strategier. Vi jobbar tillsammans och kommer med lösningar. Vi tränar på att lyssna och ta till oss olika förslag på hur man kan lösa uppgifter genom varandras kunskaper. Enskilt jobbar vi vidare för att se nya lösningar och fördjupa våra kunskaper.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Undervisning

Vi har vår utgångspunkt i matematikboken Mattedetektiverna 2A där fokus ligger på problemlösning. Undervisningen kommer genomföras i helklass, grupper och med enskilt arbete. Vi kommer att arbeta med konkret material, laborera, räkna i boken, färdighetsträna. Vi arbetar både enskilt, i par och i grupp.

Bedömning

Bedömning görs ihop med eleverna. Eleverna skattar i första hand sin egen kunskap i slutet av varje kapitel. Därefter gör vi en gemensam bedömning med utgångspunkt i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik ht åk 2

Tal
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Tallinjen 0 till 100.
Talen upp till 100. Större än och mindre än.
Hälften dubbelt
Ordningstalen upp till 100:e.
Ental, tiotal och hundratal upp till 1000.
Geometri
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Fortsätta mönster.
Se symmetri i olika figurer.
Namnge, jämföra och beskriva två -och tredimensionella figurer.
Addition och subrtaktion
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Addera och subtrahera 0 till 100 utan tiotals-övergång.
Addera och subtrahera 0 till 100 med tiotals-övergång.
Addition och subtraktion med 10 och 9.
Addition och subtraktion med hela tiotal.
Sambandet addition/ subtraktion.
Addition och subtraktion med omgruppering.
Mätning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Räkna med och växla pengar upp till 100kr.
Mäta och använda enheterna m och cm.
Känna till enheterna kg, hg och g.
Tid - kvart i och kvart över.
Statistik
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Förstå enkla tabeller.
Förstå enkla diagram. (stapel och cirkel)
Göra egna tabeller och diagram.
Sannolikhet.
Problemlösning
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Bedöma om mina lösningar är rimliga.
Välja rätt räknesätt.
Uppskatta.
Algebra
 • Ma  1-3
Räkna uppgifter med utelämnade tal.
Historia
Känner till något om hur man räknade förr.
Kan lite om gamla längdenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: