Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instrumentkunskap åk 5

Skapad 2017-09-14 15:04 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 5 – 6 Musik

Innehåll

Vad står det i Lgr 11?

Såhär arbetar vi med SYFTE och LÅNGSIKTIGA MÅL inom detta arbetsområde

Genom det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om många olika instrument. Du kommer att få lära dig lite om hur de fungerar, vilka instrumentfamiljer de hör till och också träna på hur de låter. Viktiga anledningar till att vi gör detta är för att du ska få:

a) träffa på instrument och musikstilar du kanske inte hade hört tidigare - kanske är det så att du blir intresserad av att spela något instrument, eller lyssna på musik där instrumentet ingår.

b) lära dig om olika typer av instrument för att kunna diskutera musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
(för att t.ex. förstå
- att musiken genom tiderna har utvecklats pga att musikinstrumenten utvecklats,
- att musikinstrument utvecklats för att man ville skapa en ny sorts musik,
- att instrument från olika delar av världen är släkt med varandra, och att både musik och instrument har spridits över världen genom att t.ex. människor besökt eller flyttat till andra länder,
- att man kan välja olika instrument att spela en melodi för att få fram olika typer av känslor.

c) förhoppningsvis bli nyfiken på hur olika konstruktioner skapar olika typer av förutsättningar för ljud och toner att skapas och därigenom också få lite koll på arbetsområden som ni möter inom ämnen som fysik och teknik.

Detta är det CENTRALA INNEHÅLL vi kommer att arbeta med inom detta arbetsområde

Olika typer av instrument får oss att tänka på olika saker. T.ex. kan en gitarr som spelar flamenco få oss att tänka på Spanien, en orgel kan få oss att tänka på en kyrka, eller kanske en läskig skräckfilm som utspelar sig på en kyrkogård medan banjon kanske får oss att tänka på en bondgård i USA. På samma sätt kan olika typer av musik påverka oss till att känna olika saker. En viss sorts musik får oss att bli fulla av energi och passar bra när man ska ha ett tufft träningspass. En annan sorts musik får oss att slappna av och passar bättre strax innan vi ska sova, osv. Genom detta arbetsområde ska du få möjlighet att träffa på nya instrument och ny musik som du kan ha glädje av i olika sammanhang.


När vi lär oss om instrumenten lyssnar vi på olika typer av musik - både musik som instrumenten vanligen används till, men också musik som blir helt annorlunda om man spelar den på andra instrument. (T.ex. lyssnar vi på hur SuperMarioBros-temat låter om det spelas på bara en tvärflöjt).

Genom att du får lära dig om vad en massa instrument heter kommer du också sedan mycket enklare kunna läsa om, skriva om och samtala om musik - både hemma och i kommande arbetsområden.

Kunskapskrav

Undervisningens upplägg

1. Försök att dela in de olika instrumenten i olika familjer. (Sortera kort med bilder i olika högar.) Hur tänker du? Vad är det som gör att det verkar som att olika instrument hänger ihop? Vad tror du att de olika familjerna heter (ledtråd: hur blir det ljud i instrumenten).

2. Vi övar på vad de olika instrumenten heter, samt försöker lära oss att känna igen hur de låter. Vad får man för känsla av de olika instrumenten?

3. Vi går igenom hur det blir ljud i de olika instrumenten och även hur det blir olika toner. Vi diskuterar också varför man behöver "likadana" instrument i olika storlekar. Dessa kunskaper är t.ex. viktiga för att längre fram kunna förstå hur instrument från olika delar av världen är släkt med varandra, och hur både musik och instrument har spridits över världen genom att t.ex. människor besökt eller flyttat till andra länder.

4. Läxförhör: Sitt i grupper om tre och namnge instrumenten och tala om vilka instrumentfamiljer de hör till (en förhör och en svarar, och en kollar så att man svarar rätt). Kamratrespons: Vad behöver min klasskompis öva vidare på och vad kan han/hon bra redan.

5. Läxförhör: Några skriftliga frågor (förberedande inför prov) om vilka instrument som hör till de olika familjerna, hur det blir ljud och olika toner i olika instrument, samt instrumentens olika delar. Självskattning: Vilka delar kan jag redan bra, vilka kan jag hyfsat och vad behöver jag träna vidare på?

Material som kommer att användas

Häfte med bilder på instrumenten och fakta om dem.
YouTube-spellista med instrumentexempel.

Ord och begrepp som används inom området

Viktiga ord att kunna: 
Instrumentfamilj
Tonhöjd
Träblåsinstrument (= blockflöjt, panflöjt, tvärflöjt, oboe, fagott, klarinett, saxofon)
Bleckblåsinstrument (= trumpet, trombon, valthorn, tuba)
Knäppinstrument (= gitarr, harpa, banjo)
Stråkinstrument (= fiol eller violin, altfiol eller viola, cello, kontrabas
Tangentinstrument (= piano, flygel, cembalo, keyboard, orgel)
Slagverksinstrument (= congas, pukor, shaker, gurka, claves, xylofon, triangel m.m.)
Munstycke, klockstycke, ventiler, klaffar, huvud, hals, resonanslåda/kropp

Länkar, sidhänvisningar m.m.

YouTube-lista med instrumentexempel.

Bedömningssituationer

Formativa bedömningar som kommer att genomföras under detta arbetsmoment

Läxförhör: Sitt i grupper om tre och namnge instrumenten och tala om vilka instrumentfamiljer de hör till (en förhör och en svarar, och en kollar så att man svarar rätt).
Kamratrespons: Vad behöver min klasskompis öva vidare på och vad kan han/hon bra redan.


Läxförhör: Några skriftliga frågor (förberedande inför prov) om vilka instrument som hör till de olika familjerna, hur det blir ljud och olika toner i olika instrument, samt instrumentens olika delar.
Självskattning: Vilka delar kan jag redan bra, vilka kan jag hyfsat och vad behöver jag träna vidare på?

Summativa bedömningar som kommer att genomföras under detta arbetsmoment

Skriftligt prov i slutet av arbetsområdet:

a) Instrumentens namn och vilken instrumentfamilj de hör till.
b) Känna igen de olika instrumenten; hur de låter och hur de ser ut.
c) Hur det blir ljud och olika toner i de olika instrumenten.
d) Instrumentens olika delar.
e) Resonera om hur de olika instrumenten låter; vilken stämning man kan skapa med hjälp av instrumentet, i vilket sammanhang det kan passa att använda.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Bedömning instrumentkunskap åk 6 (utifrån kunskapskraven)

Musikens sammanhang och funktioner

F
E
C
A
Kan uttrycka sig om egna musikupplevelser
på ett enkelt sätt.
på ett utvecklat sätt.
på ett välutvecklat sätt.
samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Kan urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
med viss säkerhet.
med relativt god säkerhet.
med god säkerhet.
Kan ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
med viss säkerhet.
med relativt god säkerhet.
med god säkerhet.

Mu
Instrumentkunskap åk 6

Namnge och placera instrument

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Känna igen instrument till utseendet
Visar endast kännedom om ett fåtal av de instrument vi har gått igenom.
Visar att man känner igen några av de instrument vi har gått igenom.
Visar att man känner igen de flesta av de instrument vi har gått igenom.
Visar att man känner igen alla, eller så gott som alla, instrument vi har gått igenom.
Känna igen instrument genom lyssning
Visar endast kännedom om ett fåtal av de instrument vi har gått igenom.
Visar att man känner igen några av de instrument vi har gått igenom.
Visar att man känner igen de flesta av de instrument vi har gått igenom.
Visar att man känner igen alla, eller så gott som alla, instrument vi har gått igenom.
Placera instrument i rätt instrumentfamilj
Visar endast att man kan placera ett fåtal av de instrument vi har gått igenom i rätt instrumentfamilj.
Visar att man kan placera några av de instrument vi har gått igenom i rätt instrumentfamilj.
Visar att man kan placera de flesta av de instrument vi har gått igenom i rätt instrumentfamilj.
Visar att man kan placera alla, eller så gott som alla, instrument vi har gått igenom i rätt instrumentfamilj.

Hur det blir ljud i olika instrument

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur ljud skapas
Visar inte att man på ett tillräckligt säkert sätt kan berätta om hur det skapas ljud i några av instrumenten.
Visar att man kan berätta på ett enkelt sätt om hur det skapas ljud i några av instrumenten.
Visar att man kan berätta på ett utvecklat sätt, med tydliga exempel och förklaringar, om hur det skapas ljud i några av instrumenten.
Visar att man kan berätta på ett utvecklat sätt, med tydliga exempel och förklaringar, om hur det skapas ljud i de flesta av instrumenten.
Hur olika toner skapas
Visar inte att man på ett tillräckligt säkert sätt kan berätta om hur det blir olika toner i några av instrumenten.
Visar att man kan berätta på ett enkelt sätt om hur det blir olika toner i några av instrumenten.
Visar att man kan berätta på ett utvecklat sätt, med tydliga exempel och förklaringar, om hur det blir olika toner i några av instrumenten.
Visar att man kan berätta på ett utvecklat sätt, med tydliga exempel och förklaringar, om hur det blir olika toner i de flesta av instrumenten.

Instrumentens delar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Visar inte att man på ett tillräckligt säkert sätt kan berätta om instrumentens delar.
Visar att man kan berätta på ett enkelt sätt om några av instrumentens delar.
Visar att man kan berätta på ett utvecklat sätt, med exempel och jämförelser, om delarna hos några av instrumenten.
Visar att man kan berätta på ett utvecklat sätt, med exempel och jämförelser, om delarna hos de flesta av instrumenten.

Resonera om i vilka sammanhang instrumenten används

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Visar inte att man kan ge något exempel på någon känsla eller stämning man kan skapa med hjälp av något av instrumenten.
Visar att man kan ge något exempel på någon känsla eller stämning man kan skapa med hjälp av något av instrumenten.
Visar att man kan ge goda exempel på känslor eller stämningar man kan skapa med hjälp av instrumenten.
Visar att man kan ge goda exempel på känslor eller stämningar man kan skapa med hjälp av instrumenten, och tydliga motiveringar till vad i musiken – utöver instrumentet – som skapar dessa känslor/stämningar.
Visar inte att man kan ge något exempel på t.ex. inom vilken musikstil eller land ett instrument ofta förekommer.
Visar att man kan ge något exempel på t.ex. inom vilken musikstil eller land ett instrument ofta förekommer.
Visar att man kan ge goda exempel på t.ex. inom vilken musikstil eller land ett instrument ofta förekommer.
Visar att man kan ge goda exempel på t.ex. inom vilken musikstil eller land ett instrument ofta förekommer, och ger goda motiveringar till sitt svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: