Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A kap.1

Skapad 2017-09-14 15:07 i Lorensberga F-3 Ludvika
Vi arbetar med talen 0-100
Grundskola 2 Matematik
Vi följer Sallys och Kurres färd genom talen 0-100.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vi ska bli säkra på tiokompisar
 • Vi ska lära oss att räkna med tiotalsövergångar i talområdet 0-20
 • Vi ska lära oss matematiska begrepp så som term, summa och differens
 • Vi ska lära oss tiotal och ental
 • Vi ska lära oss addition och subtraktion i talområdet 0-100 utan tiotalsövergångar
 • Vi ska lära oss att rita, räkna och använda bra strategier för problemlösning

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Gemensamma genomgångar
 • Spel, t.ex. Yatzy
 • Favorit matematik - boken kap. 1
 • Filmer från läromedlet

Vad som kommer att bedömas:

 • Du kan lösa några enkla problem och visa hur du löser dem
 • Du kan använda rätt matematiskt tecken på rätt ställe
 • Du kan dela upp tal i ental och tiotal
 • Du kan addera och subtrahera i talområdet 0-20 med tiotalsövergång
 • Du kan addera och subtrahera i talområdet 0-100 utan tiotalsövergång
 • Du kan tiokamraterna

Hur du får visa vad du kan:

 • Du är aktiv på lektionerna och är med i genomgångar och diskussioner
 • Du får arbeta formativt med sidorna "Vad har jag lärt mig?"
 • Du får göra ett summativt prov i slutet av arbetet

Kopplingar till läroplanen

 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: