Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individen och gruppen

Skapad 2017-09-14 15:12 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 8 Samhällskunskap
I detta område ska vi se närmre bl.a. på hur det är att vara en del av en grupp, ett samhälle en minoritet. Vad är det som gör oss till just den individen vi är?

Innehåll

Individen och gruppen

Vi ska inom detta arbetsområde lära oss förstå våra medmänniskor. Vi tillhör alla olika grupper och dessa grupper påverkar våra liv på många olika sätt. Begrepp så som socialisering, mångkultur, minoriteter, subkultur, klass och kön kommer att lyftas.

Diskussioner kommer vara en stor del av området men även artiklar och film kommer att användas.

En begreppslista till området ligger under uppgifter.

Examinationsuppgift

Ni ska skriva en text på högst 2 A-4 sidor där ni resonerar kring frågan "Vilken av dessa personer kommer att stöta på mest hinder i det svenska samhället?" Frågan utgår från begreppen kön, sexualitet, nationallitet, religion, klass samt tid i Sverige.

 

 

 


 


 

Uppgifter

 • Begreppslista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Individen och gruppen

E
Du resonerar kring frågan genom att använda dig av en person samt 3 av begreppen; Kön, sexualitet, nationalitet, religion, klass samt tid i Sverige.
C
Du resonerar kring frågan genom att använda 4 av begreppen ; Kön, sexualitet, nationalitet, religion, klass samt tid i Sverige. I ditt resonemang jämför du med en annan av de valbara personerna.
A
Du resonerar kring 4 av begreppen; Kön, sexualitet, nationalitet, religion, klass samt tid i Sverige. I din text jämför du med 2 av de andra valbara personerna
Aktivt deltagande på lektioner
Du deltar sporadiskt i lektioner genom att vid enstaka tillfälle, ställa samt svara på frågor. Vid gruppsamtal tar du lite initiativ till att driva samtalet framåt.
Du deltar aktivt på lektionerna genom att ställa samt svara på frågor. Vid gruppsamtal tar du initiativ som leder samtalet framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: