Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkstrategier

Skapad 2017-09-14 15:17 i Lorensberga F-3 Ludvika
Arbete med läsning och läsförståelse utifrån bland annat materialet En läsande klass.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Att kunna läsa är roligt, spännande och mycket viktigt. Du ska få möjlighet att bli en riktig Stjärnläsare! Men då behöver man kunna mer om hur man läser och hur man kan tänka när man läser för att förstå så bra som möjligt. Det ska vi arbeta med på många olika sätt.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig hur bokstäver och ljud hör ihop och hur man sätter samman dem till ord, meningar och texter.
Du ska lära dig att läsa olika slags enkla texter.
Du ska lära dig använda olika strategier för att förstå bra både när du själv och andra läser.
Du ska kunna samtala om texter som du läst eller hört.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska leka med språket på olika sätt och undersöka hur det är uppbyggt och fungerar.
Vi ska läsa texter tillsammans och diskutera dem med hjälp av olika strategier.
Vi ska träna läsning i många olika former och arbeta med texterna på olika sätt.

Vi använder böcker och mängder av laborativt material för språklek, såsom ordsamlingar, bokstavskort, bilder mm.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att följa din språk- och läsutveckling noga på vägen mot att bli en Stjärnläsare.
Du ska kunna läsa enkla, bekanta och elevnära texter och förstå dess innehåll.
Du ska kunna berätta och prata om en text vi läst.

Hur du får visa vad du kan:

Du får många tillfällen att läsa för andra.
Du är delaktig i språklekar och övningar.
Du är delaktig i gemensam läsning och samtal om texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: