Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt berättande

Skapad 2017-09-14 15:19 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Att stå inför en grupp och berätta kan upplevas som nervöst och lite läskigt. Vi ska öva på att göra muntligt berättande till en roliga sak man kan göra tillsammans.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Vad ska vi lära oss? (Kunskaper)

 • Muntligt berättande.

 • Återberätta något man lärt sig.

Hur ska vi lära oss detta?

 • EPA (enskilt, par, alla)

 • Grupparbete
 • Återberätta ett minne.
 • Läs & lär texter - korta texter med tillhörande bild och stödord.

Bedömning

 

 • Vi bedömer hur du tar dig an uppgiften. Det viktiga är att man ger berättandet ett försök.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: