Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelseskrivning

Skapad 2017-09-14 15:24 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska få ta dig in i berättelsernas värld och ta dig an författarrollen.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Vad ska vi lära oss? (Kunskaper)

 • Skriva olika berättelser.

 • Strukturen i en berättelse - inledning (presentation av karaktärer och miljö), handling, avslut.

 • Ha en röd tråd i våra berättelser.
 • Skriva detaljerade och beskrivande berättelser som skapar inre bilder hos läsaren.
 • Du kommer få läsa, lyssna och skriva.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Prata om hur en berättelse är uppbyggd. Vi jämför olika berättelser och analyserar dem.
 • Du kommer få olika tema att skriva om.
 • Vi kommer läsa varandras berättelser.

 • Ge varandra tips och idéer.
 • Du kommer få skriva för hand.

Bedömning

 

 • Du kommer få feedback på dina berättelser med tips och idéer kring saker vi kan utveckla till nästa gång.

 • Kompisfeedback.
 • Checklista för självbedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: