Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi fortsätter skriva oss till läsning

Skapad 2017-09-14 15:28 i Lorensberga F-3 Ludvika
Vårt arbete med ASL i årskurs 2. Införandet av penna och handstil.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få fortsätta lära dig att läsa och skriva tillsammans med dina kompisar. Till vår hjälp har vi våra datorer med Vital och talande tangentbord. Det är roligt och spännande att se sina egna ord växa fram! Det blir viktigt och spännande att kunna läsa texterna, också! Nu ska du också börja skriva din text med penna.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss använda språket i tal och skrift.
VI ska lära oss samarbeta och hjälpa varandra att lära.
VI ska lära oss göra enkla textbearbetningar med hjälp av datorn och för hand.
Vi ska lära oss de olika bokstavsljuden och hur de sätts samman till ord.
Vi ska lära oss forma bokstäverna med penna och skriva handstil.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med att skriva egna texter. Du kommer att skriva enskilt, tillsammans med din skrivarkompis och hela klassen tillsammans. Vi använder datorer och vår storbildsprojektor ibland. Vi tränar att läsa texterna. Tillsammans i klassen skriver  vi också texter om sådant vi arbetar med just då; faktatexter eller kanske en berättelse. Vi hjälper varandra att förbättra texterna.
Vi tränar på att använda pennan; rita former, skriva bokstäverna och kortare texter för hand. Vi arbetar i boken Handstilsloggen

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna skriva på datorn
- ordlistor efter en given begynnelsebokstav
- enkla meningar utifrån ett givet ämne
- enkla texter utifrån ett givet ämne
Du ska kunna skriva kortare texter med penna och läslig handstil.
Du ska kunna använda punkt och stor bokstav.
Du ska kunna stava enkla ord.
DU ska kunna kombinera dina texter med bilder.
Du ska kunna läsa dina egna texter.

Hur du får visa vad du kan:

Du får läsa och visa upp dina texter och få respons.
Vi samlar dina texter i en mapp där vi kan se din utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: