Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik årskurs 1

Skapad 2017-09-14 17:08 i Hågadalsskolan Uppsala
Ett ämnesövergripande tema kring trafik där vi utgår från elevens vardag.
Grundskola 1 Matematik SO (år 1-3)
Skolvägen är en av de miljöer du känner till bäst. När du går, cyklar, åker bil eller buss är du en del av trafiken! Nu ska vi lära oss mer om vad som är viktigt att tänka på när du är i trafiken. Vad är höger och vad är vänster? Vad betyder alla de där skyltarna som finns nära där du bor? Är din skolväg trafiksäker som den ska vara?

Innehåll

När: Ht-20  v.41-framåt

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 • muntligt berätta hur du på ett säkert sätt tar dig fram i trafiken där du bor, gående, till cykel och i mörker.  Elevfråga: Vad ska du tänka på när du går ute i mörkret? Vad behöver du tänka på när du cyklar i trafiken? 
 • muntligt berätta  om ställen på din skolväg som kan vara trafikfarliga för dig 
 • delta i klassens undersökning om  hur du tar dig till skolan och kunna  läsa av undersökningen via ett stapeldiagram

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 • svara på frågor kring trafiksäkerhet, detta gör du på egen hand med hjälp av egen Whiteboardtavla.
 • rita din skolväg och förklara för en vuxen. Finns det några farliga platser på din väg?
 • känna igen några för dig vanligt förekommande trafikmärken, muntligt som hjälper dig att ta dig fram säkert
 • svara på frågor muntligt utifrån ett stapeldiagram
 • beskriva under samtal vad du bör tänka på när du går och cyklar i trafiken samt i mörker.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • att beskriva och reflektera över din skolväg och rita  en enkel karta över den, samt markera farliga platser

 • utgå från din karta över din skolväg och berätta om den för andra
 • hur man gör en tabell och avläser ett enkelt stapeldiagram

 • olika trafikregler och hur du tar dig fram på ett säkert sätt

 • hur trafiken påverkar vår miljö och vilka sätt som är mer hållbara och miljövänliga  än andra

Hur kommer vi att lär oss detta: (undervisning)

Vi kommer under arbetets gång:

 • se filmer om trafik. 
 • rita och reflektera över skolvägen, samt göra en enkel karta över skolvägen.
 • göra undersökning om hur vi tar oss till skolan och arbeta med tabell och diagram. 
 • samtala om och rita vilka sätt vi kan ta oss till skolan på ett miljövänligt sätt
 • träna på höger och vänster. 
 • samtala om enkla trafikregler. 
 • gå trafikpromenader. 
 • lära oss att känna igen några vanliga trafikskyltar. 
 • samtala och arbeta kring vår säkerhet, cykel, cykelhjälm och mörker med reflexer..
 • Skapande av trafikskyltar, reflexgubbar.
 • Sjunga sånger och läsa sagor om trafiktrollet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: