Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-09-14 18:43 i Eklandaskolan Mölndals Stad
- beslutad i västra området Mölndal läsår 15/16
Grundskola 4 Biologi
Vi ska arbeta med skogen. Vi kommer bland att annat läsa om: Vad har vi för typer av skogar i Sverige? Vad som händer med löv och grenar som hamnar på marken? Några djur och växter som lever i skogen.

Innehåll

Tidsperiod   v.35-38

Syfte: se läroplanens länk nedan

Centralt innehåll: se läroplanens länk nedan

Förmågor att utgå ifrån:

 • Kommunikativ förmåga - samtala, presentera
 • Begreppslig förmåga - förstå, använda begrepp
 • Analytisk förmåga - jämföra, orsaker och konsekvenser

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa i grundboken "Koll på NO" och arbeta med uppgifter kopplade till innehållet
 • Gå ut i naturen: Se och lära.
 • Se på film.
 • Diskutera och resonera

Elevens ansvar och inflytande:

 • Ta aktiv del av lektionerna. (Delta i genomgångar, titta på filmer, arbeta med uppgifter)
 • Läsa läxor.

Kunskapskrav och bedömning (matris)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Skogen

Utvecklingssteg.

På väg att uppnå grundläggande förmågor
Godkänd nivå
Högre nivå
Diskutera, resonera, samtala
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Fakta, samband
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp i enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom berättar eleven om organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: