Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik VT18

Skapad 2017-09-14 20:07 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola F Matematik

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering i Matematik

 

Vårterminen 2018

 

 

 

Tidsperiod

 

Vårterminen 2018

 

Syfte

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • lösa matematiska problem,
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.                (Lgr-11)

 

Centralt innehåll

 

Problemlösning

 

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

 

Taluppfattning och tals användning

 

 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler. Likhetstecknets innebörd.
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, skriftliga metoder och med hjälp av digital teknik.
 • Tal i bråkform.
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.

 

Tid och pengar

 

 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår och vecka.
 • Mäta och uttrycka tid, till exempel med klocka.
 • Sedlars och mynts namn och värde i relation till varandra.

 

Sannolikhet och statistik

 

 • Begreppet slump och slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer, till exempel prisjämförelser och temperaturmätningar.

 

Geometri

 

 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd och höjd.
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
 • Geometriska mönster.
 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

 

(Lgr-11)

 

Mål – Vad ska jag lära mig?

 

 • Bli säker på siffor och antal

 • Bli säker på tallinjen och talens grannar inom talområdet 0-20 (vidare 0-1000)

 • Bli säker på antalsuppfattning inom talorådet 0-100

 • Bli säker på begreppen addition, subtraktion och likhetstecknet.

 • Bli säker på lägesorden och dess betydelse.

 • Få en uppfattning om tidsbegrepp och klockan.

 • Få en uppfattning om pengars värde.

   

 

 

 

Undervisning – Vad ska vi göra för att nå målen?

 

 • Genom att arbeta i bänken i matteböcker, Matte Direkt Safari eller annat material

 • Genom att arbeta med mycket praktiskt matematik, med plockmaterial och genom att användas oss själva som redskap så ska nå målen.

 • Genom att spela olika matematiska spel

 • Genom att prata mycket om matematiska begrepp

 • Genom att klippa och klistra och prata om geometriska former

 • Genom att anpassa material, böcker och undervisning efter den nivå som varje elev befinner sig på.

 

Förmågorna – The Big 5

 

Analysförmågan övar vi när vi resonerar kring hur vi har arbetat med matematiken. Hur fick det resultat vi fick? Kunde vi ha gjort på något annat sätt?

 

Den kommunikativa förmågan övar vi när vi pratar matematik på lektionerna. Vi räknar högt tillsammans, diskuterar olika lösningar och resultat.

 

Begreppsförmågan tränar vi när vi använder oss av de matematiska begreppen, som addition, subtraktion, tallinje, geometri, kvadrat, cirkel, lika med…

 

Procedurförmågan tränas när vi löser en uppgift, går på tallinjen, spelar ett spel osv…

 

Den metakognitiva förmågan tränas när vi pratar om vad vi har lärt oss och hur vi lärde oss det.

 

Undervisningen

 

Eleverna i gruppen har kommit olika långt i matematiken. Därför kommer mycket fokus ligga på matematikböckerna den här terminen där alla elever själva kommer att kunna arbeta i sin takt och med det som eleven själv behöver utveckla. Vi spelar matematiska spel gemensamt.

 

Under hela terminen så övar vi på begreppen addition (lägga till), subtraktion (dra ifrån) samt likhetstecknets betydelse (lika med, lika mycket på båda sidor). Vi tränar också siffor, tal, antal, tid, pengar och lägesord.

 

Vi har en separat LPP i temat "Pengar".

Matriser

Ma
Matematik år1-6

Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser
 • Ma   lösa matematiska problem,
 • Ma   använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
nivå 1
Nivå 2
Taluppfattning och tals användning
Storleksordna, Jämföra
Behöver stöd att utföra arbetet.
Utför arbetet till viss del själv
Använda konkret material symboler tallinje
De fyra räknesätten Hur de kan uttryckas och visas med ord konkreta material, bilder och symboler, samt likhetstecknets innebörd.
Metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning skriftliga metoder med hjälp av digital teknik.
Tal i bråkform.
Tid och pengar
Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra.
Sannolikhet och statistik
Begreppet slump och slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Undersökningar i för eleven bekanta situationer, till exempel prisjämförelser, temperaturmätningar.
Geometri
De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs.
Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel
Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.
Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
Geometriska mönster och hur de kan konstrueras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: