👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA "JAG"

Skapad 2017-09-14 20:33 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Du ska få möjlighet att fundera på vem du är och förstärka bilden av dig själv genom att uttrycka dina tankar, åsikter och känslor. Genom att sätta dig själv i centrum (med ditt utseende, egenskaper, familj och intressen ) blir det tydligare för både dig och andra vem du är.

Innehåll

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att:

 • utveckla kunskaper i och om albanska språket

 • utveckla ditt intresse för att läsa och skriva

 • utveckla kunskaper om hur man formulerar skriftligt sina egna åsikter och tankar

 • utveckla din förmåga att skapa och bearbeta texter

 • utveckla den egna identiteten

 • utveckla dina kunskaper om albanska språkets normer och uppbyggnad

 • utveckla kunskaper om hur språkbruk varierar beroende på sammanhan

 

Konkretisering av mål

 • utveckla och stärka din identitet

 • träna på att samtala och delta i diskussioner

 • träna på att muntligt berätta något för klassen så att alla förstår

 • träna på att läsa högt

 • träna på att formulera och uttrycka tankar och åsikter muntligt och skriftligt

 • träna på att skriva olika sorters texter anpassade till deras typiska form och stil

 • träna på att använda skriftspråkets regler och anpassa språket till sammanhanget

 • träna på att skriva texter med varierat språk

 • tillägna dig nya ord och uttryck

 

Bedömning

 • du kan skriva olika slags texter vad gäller innehåll, struktur och språklig variation

 • du använder regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet

 • du kombinerar text med olika estetiska uttryck så att det samspelar

 • du förbereder och genomför muntliga redogörelser

 

Så här ska du visa dina kunskaper:

 • du ska lämna in en text om dig själv
 • du ska berätta om dig själv inför gruppen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9